X

Myt: Vindkraftverk subventioneras kraftigt av staten

Vindkraft subventioneras inte av staten längre förutom till speciella forskningsprojekt. Det sista stödsystemet avslutades under 2005. Förnybar energiproduktion stöds i stället med elcertifikat som svenska elkonsumenter får betala. Berättigade till elcertifikat är bioenergi, småskalig vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi och torv. Som elkonsument betalar man för närvarande ca 6 öre/kWh till elcertifikatsystemet varav ca 75 % går till producenterna. Av det tar biobränslen ca 70 % och vindkraften ca 15 %. Av inbetalade 6 öre/kWh går alltså ca 0,8 öre/kWh till vindkraften.

Källor: Energimyndigheten-Elcertifikat

Kommentar: