X

Myt: Vindkraftverk producerar el bara 20 % av tiden

Nja, vindkraft producerar el under ca. 90% av årets timmar. Dock är kapacitetsfaktorn mellan 20-40% eftersom genererad elektricitet beror på hur mycket det blåser. Vindkraftverk producerar t.ex. ingen el då det blåser för lite (under 3 m/s), eller för mycket (mer än 25 m/s). Som tur är blåser det som mest gynnsamt under oktober-mars vilket leder till en större elproduktion under vintern, när efterfrågan på elektricitet är som störst.

Ett vindkraftverk har dessutom en tillgänglighet på 97-98 %, dvs det står endast stilla på grund av reparation och fel under 2-3 % av årets timmar. Med andra ord en betydligt högre tillgänglighet än kärnkraft.

Källor: Svensk Energi: Elåret 2010; Egen analys (Henric); Egen analys (Henric); Egen analys (Oskar)

Kommentar: Man kan ju fråga sig varför detta skulle vara relevant. Kapacitetsfaktorn är en förutsättning som vi kan anpassa energisystemet för.