X

Myt: Vindkraftverk bidrar enbart med någon ynka procent av Sveriges elproduktion och kan aldrig ersätta kärnkraften

Det är rätt att Sveriges ca 2 150 vindkraftverk idag (2010) bidrar med ca 2,5 % av den totala elproduktionen i Sverige (3,5 TWh av totalt 145 TWh). Men det är för att vi varit dåliga med att bygga ut vindkraften. Jämför med Tyskland (som har ca 10 gånger så stor befolkning som Sverige) som på en yta motsvarande Götaland och Svealand ihop, byggt ca 22 000 vindkraftverk med en effekt på ca 27 200 MW. Dessa verk producerar ca 50 TWh el vilket motsvarar ca 90 % av den Svenska kärnkraftsproduktionen. Vindkraftverk producerar idag ca 20 % av Danmarks totala förbrukning. Även om avståndet till våra grannländer fortfarande är stort så har utvecklingen tagit ordentlig fart under de senaste åren. Under 2010 installerades 574 MW och än så länge i år har det installerats 815 MW. Fortsätter det i samma takt kommer vindkraften snart att bli en viktig komponent i vårt energisystem. Källor: EWEA, Svensk Energi: "Om Elåret 2009"; Energimyndigheten; Vindstat Kommentar: Vem har förresten påstått att vi ska ersätta all kärnkraft med vindkraft?