X

Myt: Vindkraftverk avger hälsofarligt infraljud

Det påstås ibland att infra- och lågfrekvent buller från vindkraft kan medföra risk för allvarliga hälsoeffekter i form av ”vibroakustisk sjukdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadlig infraljudspåverkan på innerörat. En genomgång av det vetenskapliga underlaget visar att dessa påståenden saknar belägg.

Infraljud finns överallt och kommer från bl. a. skogens rörelser, bilar och allt annat som alstrar ljud. Vindkraftverk har ett infraljud som ligger långt under gränsvärdena redan på 200 m avstånd.

Infraljudnivåerna från moderna vindkraftverk är så låga att de ligger under känseltröskeln, även för människor som är extra känsliga och även i området nära vindkraftverken.

Källor: Karl Bolin et. al. 2011 "Infrasound and low frequency noise from wind turbines: exposure and health effects"Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin (IMM), Professor Sten Ljunggren på KTH i Stockholm, Boverket; Elforsk rapport 06-02: "Ljud från vindkraftverk", utredning för Naturvårdsverkets allmänna råd; Egen utredning (Henric)

Kommentar: -