X

Myt: Vindkraften ger inga jobb i Sverige

I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer inom vindkraften varav ca 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning. Ca 1 500 personer i ABB, SKF, Windcast, Quest, EWP, SSAB mfl med tillverkning av lager, växellådor, generatorer, transformatorer, torn, styrningar, gjutgods mm.

En rapport pekar på att ca 12 000 arbetstillfällen kommer att skapas i Sverige vid en utbyggnad av vindkraften till 25 TWh till 2020.

Inom EU sysselsätter vindkraftsindustrin idag ca 192 000 personer. I Danmark sysselsätts ca 24 000 personer inom vindkraften. I Tyskland var år 2002 ca 53 000 personer verksamma inom vindkraft, att jämföra med 30 000 personer inom kärnkraft.

Källor: International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), German Affiliate; "Jobb i Medvind", Svensk Vindenergi; EWEA-Wind Energy Factsheets

Kommentar: -