X

Myt: Vindkraft slår ut miljövänlig vattenkraft

Ett nytt "argument" (åtminstone för oss) som Ulf Lindblom, professor (emeritus) i bergbyggnadsteknik (som inte har särskilt mycket med vindkraft att göra), lade fram i en debattartikel i GP. Han använde sig även av ett flertal andra "argument" som har diskuterats ovan. Ulf hävdar att vattenkraften måste stå tillbaks för vindkraften då den, till skillnad från vattenkraften, måste användas direkt. Detta har lett till att vattenmagasinen nu är toppfyllda och måste nödtappas. Ulf beskriver en ökning i fyllnadsgrad från 10% till 90%. Vad han menar med detta är oklart. Fyllnadsgraden i de svenska magasinen vid utgången av vecka 38 var drygt 89 procent jämfört med medelvärdet för samma vecka på 81,8 procent för perioden 1950–2008. Orsaken till detta är att det har regnat mycket. Det finns ingen anledning att beskylla vindkraften för den höga fyllnadsgraden. Vi har alla möjligheter att reagera på allt regnande med att exportera ett eventuellt elöverskott, vilket vi också gör. Sverige har nettoexporterat varenda vecka sedan april. Fyllnadsgraden hade varit densamma utan vindkraft i energisystemet.

Källor: Svensk energi

Kommentar: Separat inlägg på gång.