X

Myt: Våra fastighetsvärden kommer att minska kraftigt om man bygger vindkraftverk i närheten

ÅF utkom nyligen med en rapport där de slår fast att: ”Priserna på småhus nära vindkraftverk är i regel inte lägre än priserna på andra småhus”. Undersökningen konstaterar, efter att ha studerat cirka 42 000 småhusförsäljningar, att småhus inom fem kilometer från vindkraftverk i genomsnitt har stigit drygt 30 procent mer än riksgenomsnittet. Skattemyndigheten i Östergötland gjorde för några år sedan bedömningen: ”Med beaktande av att vindkraftverket är beläget 400 meter från bostadshuset anses inte miljökonsekvenserna så påtagliga att det inverkar på fastighetens marknadsvärde”.

Källor: ÅF, Energimyndigheten, Skatteverket i Östergötland

Kommentar: -