X

Myt: I vår kommun behöver vi bara bygga vindkraftverk så det täcker kommunens behov av el och inte mer

På platser där det är bra vindar och för övrigt bra förutsättningar för vindkraft kan och bör man givetvis producera mer el än det som kommunen själva förbrukar. Om man hade resonerat på samma sätt vid Forsmark, Ringhals och Harsprånget osv hade vi inte haft några större vattenkraftverk eller kärnkraftverk utan varje stad och kommun hade bara haft produktion till den egna befolkningen.

Källor: Sunt förnuft...

Kommentar: Se "Källor".