X

Myt: Ett vindkraftverk producerar inte ens den energi som gått åt vid tillverkningen

Ett vindkraftverk i ett normalläge producerar på 3-9 månader den energi som gått åt vid tillverkning. Vid livscykelanalyser av vindkraftverk har konstaterats att energianvändningen för tillverkning, transport, byggande, drift och rivning motsvarar ungefär 1-2 % av verkets totala energiproduktion.

Källor: SOU 1999:75, LCA Vestas V-90, LCA Vestas V-112, Martínez et. al.

Kommentar: -