X

Myt: Elen som produceras i vindkraftverken kommer att transporteras i luftledningar vilket innebär 100 m breda ledningsgator i skogen

Nätanslutning av vindkraftverken görs normalt i nedgrävda ledningar. I möjligaste mån gräver eller plöjer man ned ledningar utmed befintliga eller nya vägar till verken. Det är mycket ovanligt med luftledningar till vindkraftverk och förekommer endast i något undantagsfall på kalfjället i Norrland.

Källor: Vattenfall Eldistribution AB

Kommentar: -