X

Myt: Eftersom vindkraft ger en oregelbunden elproduktion kommer vi behöva allt mer reglerkraft. Detta kan leda till att vi tvingas bygga vattenkraftverk i våra sista orörda norrlandsälvar!

Det är ingen hemlighet att vindkraft, i likhet med många andra energikällor, behöver reglerkraft. Däremot krävs ingen utbyggnad av vattenkraft för att integrera ny vindkraft. Tack vare Sveriges vidsträckta geografi är det dessutom mycket osannolikt att det skulle sluta blåsa samtidigt på alla de ställen där det finns eller kommer att byggas vindkraftverk. Svenska Kraftnät har aldrig menat att Sverige behöver mer reglerkraft utan talar om ett ”ökat reglerbehov”. Det är en väsentlig skillnad. Det innebär att man behöver reglera mer, inte att det krävs ny kraft. Både vetenskaplig expertis och ansvariga myndigheter menar att Sverige kan integrera stora mängder vindkraft i energimixen. Det har aldrig varit tal om att bygga ut vattenkraften för att göra denna utbyggnad möjlig. Vår egna analys visar att ingen ny vattenkraft kommer att behövas om vindkraften byggs ut till 30 TWh.

Källor: Svenska KraftnätGöran Sidén, universitetslektor i elkraftteknikEric Birksten, Svensk Vindenergi; Lennart Söder, KTHEgen analys (Andreas); Egen kommentar (Henric)Egen kommentar (Henric igen)

Kommentar: Har varit ett väldigt populärt "argument" den senaste tiden.