X

Myt: Det kommer att bli ett säkerhetsavstånd till varje vindkraftverk på 400 meter vilket gör att man inte får vistas eller gå i området

Säkerhetsavståndet 400 m från respektive vindkraftverk kommer från ett nu inte längre gällande interndokument från Vestas gällande konstruktions- och servicearbeten för underhållspersonal. I Sverige, eller utomlands finns inga säkerhetsavstånd till vindkraftverk för allmänheten.

Källor: Vestas Northern Europe AB; Nätverket för Vindbruk: ”Vindkraft och säkerhet 2010”

Kommentar: -