X

Myt: Det kommer aldrig att gå att bygga 30 TWh vindkraft i Sverige till 2020

Planeringsmålet på 30 TWh vindkraft till år 2020 innebär inte att det ska byggas 30 TWh till dess. Det innebär att det ska finnas samhällelig beredskap för att kunna bygga 30 TWh vindkraft till år 2020. Det är dock inte alls säkert att det kommer att byggas så mycket. Den verkliga utbyggnaden styrs av elcertifikatsystemets volymbegränsningar. Enligt Energimyndigheten bör det planeras för 20 TWh till land och 10 TWh till havs. Elcertifikatsystemet kommer att förändras under tiden och Energimyndigheten kommer att analysera hur det ska genomföras. Ambitionen är att det nuvarande målet, 17 TWh ny förnybar el till 2016, kommer att höjas till 25 TWh år 2020. Svensk Vindenergis och Energimyndighetens bedömning är att hela ökningen på 8 TWh kommer att bestå av vindkraft. Detta innebär att ca 15 TWh vindkraftsel kommer att byggas på land till 2020. Detta motsvaras av cirka 6 000 MW installerad effekt, drygt dubbelt så mycket som idag (2 834 MW, juli 2011).

Källor: EnergimyndighetenVindstat

Kommentar: Om man nu vill hindra utbyggnaden av vindkraft är det här argumentet förmodligen tämligen kontraproduktivt. Att argumentera i form av "du klarar det aldrig" är bland de mest klassiska knepen som finns för att få någon att visa att det faktiskt går. "Hur svårt kan det vara?" svarar man.