X

Myt: Det finns ett stort motstånd mot vindkraft bland allmänheten

Tänkte bemöta detta genom att visa svaren från två färska Sifo-undersökningar. ”Varifrån skulle du helst önska att den elektricitet du köper kommer ifrån?”

  • Vindkraft 34 %
  • Vattenkraft 23 %
  • Solkraft 26 %
  • Kärnkraft 8 %
  • Biokraft 5 %
  • Kolkraft 0 %
  • Gaskraft 1 %
  • Tveksam, vet ej 5 %

”Om det byggs vindkraft i din kommun, skulle du då kunna tänka dig att bli andelsdelägare i vindkraftverken?” ”Ja” 35 % ”Ja, men bara om det sänker min samlade elräkning” 31 % ”Nej” 29 % ”Tveksam/vet ej” 5 % Vindkraft verkar med andra ord vara den mest populära energikällan. Dessutom kan två tredjedelar tänka sig att äga andelar i vindkraftverk i sin egen kommun. Motståndet utgörs av en högljudd minoritet.

Källor: Vindkraftsnytt, Vindkraftsnytt

Kommentar: Om någon vet vart man kan få tag i de fulla rapporterna så får ni gärna tipsa oss