X

Myt: Det blinkande ljus som uppstår när solljuset passerar genom vindkraftverkets vingar kan orsaka epilepsi

Skuggan från vindkraftverk blir relativ kort när solen står högt på dagen, den sträcker sig ca. 100-200 meter och på det avståndet finns inga hus. De skuggberäkningar som utförs tar hänsyn till att solen står lågt och då räknas ett värsta fall fram när solen alltid är framme, verket står vinkelrätt mot huset och att verket snurrar. Även ett förväntat värde tas fram där hänsyn tagits till vindriktning och faktiska soltimmar. Myndighetskravet är då att man ska klara max 8 timmar skugga per år vid ett bostadshus. Det finns för övrigt inga som helst belägg för att vindkraftverk skulle ge upphov till epilepsi. Eftersom det finns över 250 000 vindkraftverk i världen så finns det ett stort underlag för att konstatera detta.

Källor: Naturvårdsverket: "Ljud och skuggor"

Kommentar: Det enda som skulle kunna komma i närheten av att stämma med det här påståendet är att blinkande ljus, liknande stroboskop, kan sätta igång anfall hos människor som redan lider av epilepsi. De kan inte orsaka sjukdomen, endast framkalla symtom om man redan har sjukdomen. - Henric, som själv har epilepsi.