X

Myt: Det är bara stora bolag från utlandet som tjänar pengar på vindkraften

Med lokalt ägande av vindkraftverken stannar vinsterna i kommunen. Ett 2 MW:s verk som producerar 5 GWh per år inbringar med nuvarande elpriser ca 3,5-4 MSEK per år varav det mesta går till banken för att betala amortering och ränta. Efter att driftkostnaderna betalats går resterande vinst till ägarens investering vilket i sin tur ger skatteintäkter till kommunen. Utöver det får markägarna och normalt även de kringboende intäkter i form av arrenden för marken där verket står.

Källor: Rolf Petersson, RPG Vindkraft: "Påståenden och svar"

Kommentar: Andelsägande är dessutom väldigt populärt. Se "Det finns ett stort motstånd mot vindkraft bland allmänheten" längre ner på sidan.