X

Vindkraftsmyter

Den senaste tiden har vi lagt mycket fokus på att upplysa om antivindkraftlobbyns smutsiga metoder och falska argument. Det är värt att poängtera att vår enda koppling till vindkraft är att vi är utbildade inom hållbar utveckling, något som vi också, på olika sätt, arbetar med inom akademin. Det är för oss oacceptabelt att en liten grupp högljudda gaphalsar försöker motverka en dylik utveckling för sina egna egoistiska syftens skull. Därför tar vi nu nästa steg i kampen mot antivindkraftlobbyn.

Syftet med artiklarna om vindkraftsmyter är att sakligt och kortfattat bemöta antivindkraftlobbyns argument. Externa referenser och/eller länkar till egna och andras analyser skall tillhandahållas. Vi kommer att uppdatera artiklarna allt eftersom vi kommer på fler argument/motargument, hittar fler referenser, lägger till länkar till referenserna (där det inte redan finns) eller om vi gör fler analyser själva.

Många av argumenten, motargumenten och källorna nedan är hämtade från Rolf Peterssons eminenta sammanställning "Påståenden och svar om vindkraft". Då alla källor inte har kontrollerats av oss själva (än) tar vi tacksamt emot kommentarer på eventuella tveksamheter. Tänk dock i så fall på att inkludera referenser som styrker era kommentarer, så att vi kan kontrollera saken själva. Kommentarer utan referenser lämnar vi utan åtgärd.

Alla vindkraftsmyter finns som underrubriker till artikeln "Vindkraftsmyter". Alla myterna kommer från Oskars inlägg "De riktiga sanningarna om vindkraft - hela listan".

[child-pages depth="1"]