X

Transporter

De transporter som sker, vare sig det är transport av varor eller personer, bidrar till stora utsläpp av både växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen. De varor som vi köper har, beroende på vara, transporterats över olika avstånd för att nå en butik nära oss. Även om utsläppen som sker under transporten av en viss vara ofta är små i relation till de utsläpp som orsakats av produktionen eller användningen av varan, så ökar utsläppen från transporter hela tiden.

Vad gäller persontransporter så är det lätt att förorda kollektivtrafik före privatbilism. Om du ska resa från Göteborg till Stockholm så är det tåget som gäller, ifall du vill göra det på ett miljövänligt sätt.

Vi har debatterat mycket kring trängselskatten i Göteborg, då det har skett mycket missförstånd i debatten. Trängselskatter är bra miljöstyrmedel, då de beskattar en miljöskadlig verksamhet och gör den dyrare, vilket i sin tur ökar användandet av miljövänligare transporter. De har tydliga likheter med alkoholskatten som är konstruerad för att hålla nere konsumtionen av alkohol. Trängselskatter har också visat på många positiva effekter, som minskade trafikmängder, bättre restider för de flesta resenärer, minskade luftföroreningar m.m. Alltså, ett mycket bra initiativ.

Läs allt vi har skrivit om transporter