X

Klimatfrågor

Klimatförändringarna är bland de största utmaningar som mänskligheten står inför idag. Det är idag helt klarlagt att mänskligheten bidrar till att driva klimatsystemet mot katastrofala höjningar av den globala medeltemperaturen. Dessa klimatförändringar måste minimeras och det är upp till oss att göra något åt det.

Det pågår ett internationellt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser via UNFCCC, FN:s klimatkonvention, till vilken IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hör. IPCC släppte nyligen sin femte rapport med fokus på den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringarna som bekräftar mänsklighetens påverkan på klimatförändringarna.

Utsläppen ökar dock fortfarande och för tillfället är det inte mycket som pekar på att de kommer minska i tid för att kunna undvika katastrofala klimatförändringar. För att mildra dessa förändringar krävs det att stater, regioner, företag och individer tillsammans satsar på att minska utsläppen radikalt.

Våra vänner på Uppsalainitiativet har skrivit mycket och bra om klimatförändringarna och den vetenskapliga bakgrunden till dem.

Läs allt vi har skrivit om klimatfrågor


CO2-utsläppen de senaste två åren CO2-utsläppen sedan 1700