X

Energisystem

Vare sig energisystemet är uppbyggt av stora kraftverk som vattenkraftverk och kärnkraftverk, eller uppbyggt av flera små producenter, som vindkraftverk och solenergianläggningar, så behövs ett smart och komplext energisystem.

Ett riktigt buzz-word idag är just smarta elnät, men vad innebär det? Jo, det innebär att nätet som vi bygger ut ska kunna matcha konsumtion och produktion på ett ännu bättre sätt och även styra konsumtionen för att matcha intermittent produktion. Maskiner som inte behöver köras när elbehovet är som störst, som din diskmaskin, kan lyssna till nätet och vänta med att köra igång tills elbehovet är lägre, eller tills det blåser extra mycket.

Ett smart energisystem skapar möjligheter för både konsumenter och producenter att göra smarta val!

Läs alla inlägg vi har skrivit om energisystem