X

Vi bygger vår framtid idag

Vi måste ställa om vårt samhälle till att bli mer hållbart. Det är lätt att vara överens om det. Men, det innebär att vi måste göra nåt av alla fina ord om hållbarhet och inte bara fortsätta i gamla hjulspår.

På Hisingen i Göteborg ligger Lindholmen Science Park som är en samlingsplats för akademi, företag och organisationer. Som de själva uttrycker det

Lindholmen Science Park i Göteborg är ett centrum för forsknings- och utvecklingsprojekt för ny teknik och kommunikation.

Kort sagt, ett intressant område som arbetar med många framtidsrelaterade frågor.

Jag tycker därför att ett framtidsinriktat företag som Lindholmen Science Park, som dessutom ägs av bland annat Chalmers och Göteborgs stad, borde tänka i framtidstermer även vad gäller kommunikationer till och från deras område.

Utanför entrén till Lindholmen Science Park arbetar de just nu med att sätta upp ett stort tak för att förbinda huvudbyggnaden med ett nybyggt parkeringshus.

På bilden ovan ser ni parkeringhuset till vänster och Lindholmen Science Park är den svarta byggnaden. Som ni ser har de även byggt en cykelparkering (för något år sedan). Dock utan tak, samt med en väg mellan huvudbyggnaden och cykelparkeringen. Taket som de arbetar på nu sträcker sig även ut mot vägen som ansluter närmast Lindholmen Science Park dit taxibilar kan köra för att släppa av sina kunder, torrskodda.

Budskapet är tydligt: Du ska kunna köra din bil direkt från ditt garage till vårt parkeringshus och gå därifrån till oss utan att bli blöt (för det vet ju alla att det regnar både uppifrån och från sidan i Göteborg nästan hela året). Alternativt kan du ta taxi från centralen till oss, precis lika torrskodd. Cyklister och kollektivtrafikresenärer får dessvärre utsättas för vädrets makter.

Bilisterna får alltså ett fint väderskyddat hus att förvara sina bilar i, samt ett tak för att slippa regnet. För att jämföra med cyklister och kollektivtrafikresenärer, så får cyklisterna inget fint väderskyddat hus för sina cyklar. Och vi som åker buss då? Vi är förpassade till att gå de 100 meter som det är mellan huvudbyggnaden och busshållplatsen utan tak och utlämnas till vädrets makter. (Jag vet, det är inte långt att gå, men det är symbolvärdet som är viktigt här. Samt att 100 meter under Göteborgsmonsunen är samma sak som att hoppa i sjön.)

När nu Lindholmen Science Park bygger detta tak för att värna bilisternas kläder, då kanske de kunde skänkt en tanke till de som ansluter med kollektivtrafik och cykel genom att även bygga ett tak till busshållplatsen (samt över cyklarna) också. Bara för att visa att kollektivtrafikresenärer (och cyklister) är (minst) lika viktiga som bilister. Då hade det räckt för oss som åker buss att endast ha ett paraply med då då vi bara behöver skydda oss mot det horisontella regnet...

Byggandet av detta tak visar med tydlighet vilket bilnormativt samhälle vi lever i. Det är därför upp till oss alla att ändra på det!

Här är ett förslag som Lindholmen Science Park är välkomna att arbeta vidare på hur ett tak till busshållplatsen kan utformas.

Publicerad den 20 september, 2012 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Övriga miljöfrågor, samt under etikett(er), , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar