X

Team

Oskar

Redaktör

Oskar Englund, tekn. lic. I grunden civilingenjör & industriell ekolog. Doktorerar på avdelningen för Fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola. Forskar på bioenergi och markanvändning. Även verksam inom International Energy Agency (IEA) Bioenergy och Focali.

Andreas

Redaktör

Andreas Hanning har läst teknisk fysik och industriell ekologi på Chalmers. Arbetar som projektledare på Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers med att utveckla nya kurser inom, samt undervisar om, hållbar utveckling. Har tidigare arbetat på kärnkraftverk. Jobbar även med energieffektivisering i praktiken på fritiden.

Henric

Redaktör

Henric Lassesson är civilingenjör & industriell ekolog. Doktorand på avdelningen för industriell materialåtervinning på Chalmers. Undersöker bl.a. möjligheterna att utnyttja aska från avfallsförbränning för att återvinna koppar.

Johnn

Redaktör

Johnn Andersson är civilingenjör och industriell ekolog. Han arbetar med att analysera det svenska innovationssystemet för marin energi och är engagerad i en rad projekt som syftar till att driva hållbar utveckling, samtidigt som han reser runt jorden med skidor och surfbräda. Johnn har tidigare arbetat som projektledare på Chalmers tekniska högskola och som managementkonsult på Centigo.

Alexander

Författare

Alexander Olsson är doktorand på avdelningen Energiprocesser på KTH och arbetar där med ett bevattningsprojekt för att motverka degradering av gräsmarker i västra Kina. Är intresserad av klimatförändringar och energisystems sociala likväl som tekniska problem.

Redaktionen

När redaktionen står som författare, så är det redaktörerna ovan som har skrivit inlägget gemensamt.