X

Om Ekologistas

Informerar, utbildar, granskar och debatterar hållbar utveckling

Ekologistas är ett nätverk av unga akademiker som på olika sätt arbetar med hållbar utveckling. Vårt mål är att bidra till ett hållbart samhälle genom att, på olika sätt, informera, utbilda, granska och debattera. Tack vare våra medlemmars olika kompetenser har vi en bred kunskapsbas, vilket gör det möjligt för oss att ta oss an de flesta frågor som dyker upp.

Ekologistas.se är vårt primära sätt att kommunicera det vi arbetar med. Det började som ett projekt där vi granskade medias rapportering om hållbar utveckling, men har efterhand utvecklats till att omfatta allt som kan vara av allmänt intresse; politiska utspel, allmänna frågor, egna utredningar, etc. - allt utifrån ett objektivt hållbarhetsperspektiv. På ekologistas.se skriver framförallt vår organiserande enhet.

Vi arbetar dessutom på andra fronter. T.ex. svarar vi, i mån av tid, på frågor från allmänheten, antingen privat eller här på ekologistas.se; vi gör egna utredningar när det behövs och vi bygger kontinuerligt vidare på vår gemensamma kunskapsbas.

Ekologistas är ekonomiskt och politiskt obundet - vår objektivitet håller vi kär.