X

”Svenskar ser gärna att andra har det dåligt för att få högre pension”

Svenskar ser gärna att andra har det dåligt för att få högre pension

Så hade DN kunnat rubriksätta en av dagens debattartiklar, som istället kom att få rubriken "Svenskar vill inte att etiska hänsyn sänker pensionen".

I artikeln debatterar vd:n och chefen för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden för att det skulle vara negativt för pensionerna ifall de skulle vara tvungna att ta hänsyn till etiska och miljömässiga riktlinjer när de investerar våra gemensamma pensionspengar.

Till sitt stöd har de en Sifo-undersökning, där de har frågat vad svenskarna har för åsikter när det gäller hänsyn till miljö och etik i förvaltningen av pensionspengarna. De skriver

En kvalificerad majoritet, tre av fyra svenskar, tycker inte att hänsynen till etik och miljö får leda till sänkta pensioner.

Alltså, en kvalificerad majoritet tycker att det är ok att folk i andra länder har det sämre än vad de skulle kunna ha, just för att vi ska få högre pension.

Vidare skriver de

Där ingår också de som tycker att miljö- och etikhänsyn kan tas, men bara om det leder till högre pensioner.

Alltså, så länge miljö- och etikhänsyn leder till mer pengar i fickan, då är de ok med det. Annars är det ok att strunta i miljön och etiken.

Vidare skriver de att

Bryter man ned svaren på åldersgrupper är 30-49-åringar mest positiva till sänkt pension. /.../ Knappt var sjunde svensk över 65 års ålder godtar en pensionssänkning, vilket kanske inte är så överraskande eftersom det i praktiken handlar om sänkt inkomst för dem. Det är lättare att lova bort ett ospecificerat belopp i framtiden än att avstå reda pengar i dag.

Här kommer de till kärnan i problemet. För att vi ska kunna nå en hållbar framtid, så behöver vi ha ett systemperspektiv. Ifall vi med våra investering, tex våra pensionspengar, bidrar till att degradera miljön över lång sikt, så kan det i sin tur leda till att vi får lägre pensioner. Det svenskarna i åldersgruppen 30-49 i större utsträckning har förstått är att vi måste börja bidra till en hållbar framtid genom att betala för den miljöpåverkan vi har. Det kan betyda lägre pensioner, men det kan också betyda att vi får en bättre miljö att leva i. Ifall vi bara låter våra pensionspengar investeras i företag med dålig hänsyn till miljön så kan pensionerna komma att bli lägre i framtiden, just för att vi inte bidragit till att skapa en bättre värld när vi hade chansen.

Om Sjunde AP-fonden i sin undersökning istället hade ställt frågan

Tycker du att dina pensionspengar ska investeras i företag som bidrar till krig, fattigdom, svält och slaveri, för att du ska få 100 kr mer i månaden i pension?

så skulle sannolikt slutsatsen bli en annan.

Sjunde AP-fonden verkar också ha missat att det är bättre att investera i företag som har ett strukturerat arbete inom miljö och hållbarhet, eftersom dessa ger större avkastning över tid. Det är alltså ingen förlust för pensionerna att investera etiskt och hållbart. Eccles et al.* presenterade en rapport 2011 där de konstaterar att

Finally, we provide evidence that High Sustainability companies significantly outperform their counterparts over the long-term, both in terms of stock market as well as accounting performance.

Vi ser i figuren nedan hur företag med stor fokus på hållbarhet (High) har lyckats bättre än företag som inte har något hållbarhetsarbete (Low).

Marknadsutveckling för hållbara företag vs ickehållbara

Marknadsutveckling för hållbara företag vs ickehållbara*

Det är alltså inte en fråga om att välja ifall man vill satsa på etiska och miljömässiga placeringar för pensionspengarna, eller ifall man vill ha högre pension. Det är de etiska och miljömässiga placeringarna som ger högre pension. Och vem vill egentligen att ens pengar ska gå till att finansiera krig, fattigdom, svält och slaveri för att få högre pension?


* "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance", 2011. Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, and George Serafeim

 

Publicerad den 27 oktober, 2014 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Diverse, Globalt, Miljöpolitik, samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar