X

Riktigt bra debattartikel av Biluthyrarna Sverige

Roger Ekdahl, vd för Biluthyrarna Sverige, säger idag på SvD Brännpunkt att regeringen borde slopa miljöbilspremien och införa höjda skatten på fossila bränslen. Roger konstaterar att:

Vi vill se ett direkt samband mellan utsläpp och kostnad för bilisten. [...] Alltså, det viktiga är inte hur du minskar dina utsläpp utan att du gör det.

Han säger också:

Genomför en grön skatteväxling på våra vägar så att den som står för utsläppen betalar för sig, medan den som inte smutsar ner slipper betala.

Metoden som Roger förespråkar är så fantastiskt bra att det är svårt att förstå varför regeringen inte vill följa denna linje. Istället för att betala ut en premie till de som köper riktigt riktigt dyra miljöbilar (vilket regeringen förespråkar), så betalar de som smutsar ner för sina kostnader. Samtidigt slipper de som inte smutsar ner att betala. Detta är ett klassiskt exempel på principen "förorenaren betalar", vilket EU förespråkar i sitt dokument "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem" där de konstaterar att vi måste:

Göra framsteg mot en fullständig tillämpning av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” och åtaganden från den privata sektorn att eliminera snedvridande faktorer, däribland skadliga subventioner, generera intäkter och säkerställa finansiering för transportinvesteringar.

Tyvärr tycker regeringen om att göra tvärtemot och dela ut pengar i premier och bidrag (om än till miljövänligare bilar). Istället kunde de ta in skatter på det som är miljöovänligt, för att minska kostnaderna för det som är miljövänligt. Detta kan dessutom göras utan att statskassan behöver stå för några kostnader.

Eskil Erlandssons grisbidrag på 1000 kr per sugga, som vi skrev om för två veckor sedan, är ytterligare ett klassiskt exempel där regeringen istället för att ta in skatter på miljöovänliga saker, väljer att dela ut bidrag istället (och i Eskils fall väljer de att dela ut bidrag till miljöovänliga saker dessutom).

När det gäller supermiljöbilspremien borde Andreas Carlgren läsa på om EU:s långsiktiga planer för det europeiska transportsystemet och försökta implementera de lösningar som föreslagits. Istället för att dela ut pengar till riktigt dyra bilar borde han höja skatten rejält på fossila bränslen. Detta skulle, precis som Roger Ekdahl skriver i artikeln, minska hastigheterna på vägarna samt minska dödligheten i trafiken:

Vi vet också att bränsleförbrukningen stiger vid ökad hastighet. Därmed skulle förhållandevis högre beskattning av bränslet leda till att den som vill pressa sina kostnader också kommer att lätta på gasen. Detta skulle, förutom att pressa ner utsläppsnivåerna, också öka chanserna att närma sig nollvisionen för skadade och döda i trafiken.

Det skulle förmodligen också öka antalet personer som reser med kollektivtrafiken istället för sina privata bilar.

Publicerad den 2 september, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Fossila bränslen, Icke förnybart, Miljöpolitik, Övriga miljöfrågor, Transporter, samt under etikett(er), , , , .

Visa modereringspolicyn