X

Pressmeddelande: Ekologistas stödjer nätverket “JA till trängselskatt”

Ekologistas gillar JA till trängselskattDen 14 september är det val. Vid sidan av riksdags-, landstings-/region-, samt kommunval kommer det också ske några kommunala folkomröstningar runt om i landet. En av dessa folkomröstningar handlar om trängselskatten i Göteborg.

Ekologistas meddelar nu att vi stödjer nätverket “JA till trängselskatt” som verkar för ett JA i folkomröstningen i september.

Varför stödjer Ekologistas ett ja till trängselskatt?

Vi anser att trängselskatt är ett bra exempel på hur ett effektivt miljöstyrningsinstrument bör fungera. Trängselskatten är utformad för att beskatta en begränsad resurs, i det här fallet vägutrymme, för att påverka våra resvanor. Trängselskatten påverkar oss som väljer att köra bil genom att vi antingen väljer att köra vid ett annat tillfälle, vilket minskar trängseln, eller så väljer vi ett annat transportmedel, tex kollektivtrafik, cykel eller gång, vilket också minskar trängseln. Vissa kanske väljer att köra andra vägar eller samåka, vilket också minskar trängseln.

Samtidigt så används pengarna som trängselskatten drar in till att bygga ut kollektivtrafiken, samt satsa på nya vägar genom en ny tunnel under älven, samt den nya Hisingsbron för kollektivtrafik, bilister, fotgängare och cyklister. Detta är mycket viktigt, då forskning har visat att trängselskatter får större acceptans då pengarna de drar in öronmärks till en viss satsning.

Hur kan en partipolitiskt oberoende organisation stödja ett visst alternativ i en folkomröstning?

Ekologistas är en partipolitiskt oberoende organisation. Det betyder dock inte att vi inte kan ta ställning i politiska frågor. Trängselskatten är en sådan fråga där det är enkelt att ta ställning. Det är en tydlig miljösatsning som ämnar till att minska bilismen och samtidigt öka mängden mindre miljöbelastande transportmedel. Att minska bilismen till förmån för kollektiva transportmedel är ett enkelt sätt att minska utsläpp av växthusgaser och andra utsläpp, såsom kväveoxider och partiklar, som bilismen ger upphov till.
Det är också viktigt att bidra till satsningar som leder oss mot ett hållbart transportsystem. Det innefattar, bl.a., att transporter ska ske på det mest effektiva sättet. Att fortsätta bygga ett transportsystem som baseras på att 1,3 personer per bil fritt ska kunna frakta runt sig själva i staden med hjälp av fossila bränslen, är ineffektivt och leder inte mot hållbarhet. Detta val handlar därför om vilken framtid vi vill ge våra barn; ska vi nu ta tydliga steg mot en hållbar framtid som nästa generation kan jobba vidare med, eller fortsätta i gamla hjulspår och lämna över en ännu större utmaning än idag?

Ekologistas väljer det första alternativet. För att vi älskar Göteborg!

- Det kan ju vara så att vi i Ekologistas är mer positiva till trängselskatten för att vi kör mindre bil och åker mer kollektivt, cyklar eller går. Det blir ju lättare i de fall man bor i områden som har bra kollektivtrafik eller bra cykelvägar in till stan, som jag t.ex. som bor i Hisings Backa, säger en av Ekologistas medlemmar, Andreas Hanning.

Läs vad vi har skrivit om trängselskatter och transporter

http://ekologistas.se/category/ovriga-miljofragor/transporter/

Läs mer hos nätverket “JA till trängselskatt”

http://jatrangselskatt.se/

Kontakta Ekologistas

info@ekologistas.se

Pressmeddelandet i pdf

Ekologistas stödjer nätverket JA till trängselskatt - pressmeddelande_web

Publicerad den 12 augusti, 2014 av Redaktionen under kategori(er) Blogg, Klimat(frågor), Miljöpolitik, Övriga miljöfrågor, Pressmeddelande, Transporter, samt under etikett(er), , , , , , , , , , , , , .

Visa modereringspolicyn