X

Krönika: Viktigt att engagera sig för framtiden

Det har hänt mycket på sistone, IPCC har släppt tre delrapporter (av totalt fyra) i "Fifth Assessment Report" över klimatförändringarna och vad vi kan göra för att motverka dem. Samtidigt har partierna börjat samla sig inför de stundande valen under "supervalåret". Det gör det nästan omöjligt att hänga med på allt som händer.

Men, jag har märkt en sak under det senaste halvåret som gör valen det här året så mycket viktigare. Jag arbetar för tillfället med projekt som fokuserar på hur vi kan utveckla satsningar på förnybar energi till havs, t.ex från vindkraft offshore till våg- och strömkraft. Inom det projektet finns dock både företag från den förnybara branschen med, såväl som företag inom fossilindustrin. Det är faktiskt mycket intressant, då jag har möjlighet att få en inblick i hur företag med helt olika fokus agerar kring sina framtida satsningar.

Nu senast var jag på mässan "Swedish Maritime Day" där jag lyssnade till seminarier om satsningar på vindkraft offshore, såväl som satsningar på att öka uttaget av olja från djupare och kallare hav, t.ex i Norge. Det som slog mig var att de företag som satsar på utvinning av olja och gas inte alls fokuserar på att de bidrar till att öka halterna av CO2 i atmosfären. Nu är det ju ingen chock att det är på det viset, men företagen var ytterst tydliga med det. Det enda de fokuserar på är att ge avkastning till sina ägare och det finns alltid ägare som är intresserade av att investera i olja och gas.

En av talarna under dagen, som jobbar med utvinning av olja och gas speciellt i Arktis, påpekade att det måste till stränga regler för att göra det i stort sett omöjligt att släppa ut någonting till havet och att företagen har stort fokus på det. Dvs de har stort fokus på de "gamla vanliga" miljöfrågorna. Klimatfrågan och resultaten av att bränna oljan och gasen var däremot inte deras problem. Dock sa han en mycket viktig annan sak och det var:

Det är länder som ger oss koncessioner att leta efter och börja pumpa upp olja och gas ur havet. Det är länderna som vill det. Om de sa nej så skulle vi inte kunna göra det här.

Det här är en extremt viktig punkt. Vi har också Carl Bildts perspektiv från då han var ordförande i Arktiska rådet, en av de få organisationer som faktiskt har möjlighet att påverka utvecklingen av utvinning av olja och gas i Arktis:

Något förbud mot oljeutvinning skulle det inte bli, eftersom detta är något som de enskilda kuststaterna – som själva bestämmer över sin utvinning – absolut inte vill ha.

Här råder det ju samsyn om vem som har ansvaret, problemet är bara att staterna inte tar det ansvaret.

Nu är det ju inte så att vi utvinner någon olja eller gas i Sverige, men det har varit vissa satsningar på gång. Tex projektering för fossil skiffergas i Skåne och inom EU pågår det diskussioner om fossil skiffergas. Men vi använder olja och gas, inom transportsektorn, inom industrin och till bl.a el- och värmeproduktion. Så vi har helt klart en påverkansmöjlighet.

Vad betyder det då för dig och mig? Jo, nu har vi all chans i världen att påverka den framtida utvecklingen. Det är faktiskt vi, medborgarna, som bestämmer över utvecklingen framöver. Vad är det vi kan göra åt det? Det är enkelt. Kolla upp det eller de partier som du tycker bäst om. Kontakta dem och fråga hur de har tänkt att agera kring fossil energi, i Sverige och i EU. Får du ett dåligt svar har du två tydliga val. Engagera dig stenhårt i ditt parti för att förändra partiets synsätt inför valet, eller så röstar du på ett parti som har ett bättre fokus på dessa frågor. Årets val kan dock ses som ett ödesval, då vi måste börja minska utsläppen av växthusgaser nu. Fel val i EU-valet skjuter det på framtiden ytterligare fem år och fel val i riksdagsvalet skjuter upp det fyra år. Det är tid vi inte har.

Företagen som är engagerade inom fossil energi kommer inte sluta jobba med det förrän det blir omöjligt. Det blir det genom politiska beslut. De kommer inte sluta med sina affärer bara för att världen är på väg mot extrema temperaturökningar. De kommer bara sluta när det blir omöjligt genom rätt styrmedel och regleringar. Det är upp till oss alla att välja vilken framtid vi vill ha. Nu är det upp till oss alla att ta vårt ansvar för framtiden!

---

Här kan du hitta mer information om hur de olika partierna fokuserar på miljön:

Föräldravrålet

Naturskyddsföreningen

 

Publicerad den 16 april, 2014 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Fossila bränslen, Icke förnybart, Klimat(frågor), Krönika, Miljöpolitik, samt under etikett(er), , , , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar