X

Jordbruksverket och köttskatt

Idag har flera medier, bland annat DN, Aftonbladet, Expressen, GP och SvD, tagit upp Jordbruksverkets rapport "En hållbar köttkonsumtion" och slår på stort att Jordbruksverket föreslår en köttskatt för att minska miljöpåverkan från köttkonsumtion.

Vi har ju vid flera tillfällen skrivit om den miljöpåverkan som både köttproduktionen och köttkonsumtionen bidrar till. Som ett steg på vägen till minskad köttkonsumtion har vi även föreslagit en skatt på animaliska produkter.

Jordbruksverket inleder sin rapport med bland annat

En koldioxidskatt i konsumentledet i kombination med information och märkning om hur köttet producerats skulle kunna påverka konsumtionen i en mer hållbar riktning.

Det är viktigt att köttskatten landar i konsumentledet eftersom det har en direkt styrande effekt på hur konsumenter väljer när de köper kött (eller generellt sett proteinkällor). Vi har tidigare föreslagit att en skatt ska läggas på alla animaliska produkter efter deras miljöpåverkan, men att mer hållbar produktion, som tex KRAV-odlat, borde kunna söka bidrag eller ges subventioner för att göra de produkterna mer konkurrenskraftiga. Detta skulle ytterligare bidra till konsumtion av mer hållbara produkter kopplat till en minskat total konsumtion.

Jordbruksverket nämner även en annan viktig aspekt

Som redan konstaterats är det inte realistiskt att på varje gård mäta och beräkna utsläppt mängd koldioxidekvivalenter per kilo mjölk eller per kilo kött. System med köttskatt, skatt per djur eller handel med utsläppsrätter kommer därför inte att stimulera lantbrukarna att minska utsläppen per djur eller per producerad enhet (dvs. per kilo kött, mjölk och ägg). Det behövs andra styrmedel för att få producenterna att minska utsläppen per djur eller per kilo kött.

Att minska konsumtionen av animaliska produkter i konsumentled är viktigt, men köttskatter kommer inte åt produktionen varför det är viktigt att diskutera hur producenterna kan få incitament att minska sin direkta miljöpåverkan.

I rapporten nämns en viktig idé, nämligen

Varför inte gå ifrån principen att förorenaren betalar och i stället betala subventioner till utsläppsminskande åtgärder? Då bortfaller risken för flytt utomlands. Subventioner till miljöåtgärder är dessutom accepterat i gällande jordbruksavtal i WTO, så länge de uppfyller ett antal kriterier (bland annat att de inte kompenserar för mer än kostnaden för att genomföra åtgärden). Principiellt sett behöver det heller inte vara någon skillnad i effektivitet.

Vi har tidigare påpekat att det borde finna en möjlighet att med inkomsterna från skatten på animalieprodukter kunna stödja produktion som är miljömässigt bättre, tex KRAV-odlat eller liknande. Där kan ekonomiska morötter skapas med hjälp av den inkomst som köttskatten kan inbringa för att stödja producenter som väljer att aktivt minska sin miljöpåverkan. Detta är något som borde undersökas vidare.

En viktig punkt i slutsatserna i rapporten nämner

Vi i västvärlden behöver äta mindre kött om jordens åkermark ska räcka till för att producera mat åt alla.

Så, vad gör du för att minska din miljöpåverkan via köttkonsumtionen? Min egen lösning har varit att inte laga kött hemma, förutom vid några enstaka tillfällen. Det är en enkel lösning som bara kräver ett inköp av en bra vegetarisk kokbok vilket finansieras av att vegetarisk mat är billigare än icke-vegetarisk. Vad gäller lunch så väljer jag oftast vegetariska rätter, men ifall det inte finns något vegetarisk alternativ på lunchrestaurangen så har jag inga problem att välja en kötträtt. Det har varit ett mycket enkelt sätt att minska min egen köttkonsumtion med omkring 80 % sen jag började med det för två år sedan.

Publicerad den 22 januari, 2013 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Mat, Miljöpolitik, Övriga miljöfrågor, samt under etikett(er), , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar