X

Demokratiseringsprocesser är inte negativa

Bensinpriset är beroende av priset på råolja, vilket är uppenbart. Bensinpriset borde vara högt (och stigande) för att minska konsumtionen av olja, om vi vill minska klimatpåverkan från oljekonsumtionen. Lika uppenbart.

I dagens E24 får vi en inblick i hur en råvarustrateg på Handelsbanken ser på råoljepriset:

Det som kan ge utslag på bensinpriserna är om kraven på demokratiska rättigheter sprider sig till fler länder.

Om det här är ett korrekt citat, så visar det på en kall marknadsorienterad syn. I annat fall kanske det bara är en olycklig formulering i artikeln. Han fortsätter:

Om det blir ytterligare uppror i oljerika länder kan det pressa upp råoljepriserna. Nigeria går till exempel snart till val, och om produktionen stryps även där skulle vi kunna få se högre priser...

Det är ju inget kontroversiellt i sig att säga att demokratiseringsprocesser påverkar priset på olja. Det är ju uppenbart att priset på olja påverkas om det är oroligheter i oljeproducerande länder. Men, ifall bensinpriset höjs till följd av att tidigare diktaturer blir demokratiska, borde folk verkligen klaga på att bensinpriset höjs då. Borde folk i Sverige klaga på det?

Utöver det kanske man borde uttrycka sig som att demokratiseringsprocesser är något positivt, inte att det är något som har en negativ effekt på marknaden, som det uttrycks i det här fallet.

I samma artikel tycker Johan Lindström från Sveriges åkeriföretag att det är jobbigt när priset höjs:

– Det är naturligtvis bra att priset är oförändrat. Ständiga upp- och nedgångar är jobbiga, speciellt när det fluktuerar uppåt. I slutändan är det ju alltid transportköparen som får betala för prishöjningar...

Ja, visst kan det vara jobbigt när priset fluktuerar. Det är till och med förståeligt när en person som representerar en bransch som har noll kontakt med folket i Libyen klagar på bensinpriset, eftersom han för tillfället inte kan göra något åt det. Men, i vissa fall kanske man får se till det långa loppet istället för att klaga på läget här och nu. Ifall upproren leder till att fler länder demokratiseras så kommer det ha en oerhörd mängd positiva effekter. Det kanske till och med kommer generera fler transporter för åkeriföretagen, då dessa länder kommer att kunna importera mer varor som fria länder (vilket gynnar svensk export, vilket i sin tur gynnar den inhemska transporten av varor).

Man borde alltså ställa sig frågan om vad som är jobbigast; att ha ett stabilt pris till priset av att befolkningen i flera länder fortsatt får leva i diktaturer, eller är det jobbigast att få leva med prisinstabiliteten ett tag för att i slutändan få en trevligare värld för flera miljoner då fria människor?

Dessutom så är det ju i slutändan faktiskt klimatet och hela mänskligheten som får betala för våra utsläpp idag. Det är bara inte inräknat i priset som vi betalar för bensinen. Det kommer på faktura i framtiden istället.

Publicerad den 28 mars, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Fossila bränslen, Miljöpolitik, samt under etikett(er), , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar