X

Debatt i dagens GP: Stoppa stödet till etanol på spannmål och raps

I dagens GP kan vi läsa en debattartikel av bland andra Christian Azar och Thomas Sterner med titeln "Stoppa stödet till etanol på spannmål och raps".

Skälen till att stödet borde dras in är flera anser debattörerna:

Det sker betydande utsläpp av växthusgaser vid produktionen av etanol från vete och biodiesel från raps. Hur stora utsläppen är beror på hur de produceras, och vilka aspekter man väljer att inkludera i beräkningen. Utsläppen av växthusgaser från produktion av veteetanol och biodiesel från raps är i bra system en tredjedel av utsläppen från bensin, i många fall högre. För importerad biodiesel används ofta betydande mängder fossila bränslen i produktionen vilket leder till väsentligt högre utsläpp.

Utöver dessa utsläpp från produktionen finns så kallade indirekta utsläpp. Om vi tar mer mark i anspråk på ett ställe för att producera biodrivmedel där det tidigare odlades mat eller foder, kommer det, åtminstone till viss del, att kompenseras med att jordbruksmark expanderar på bekostnad av skog eller betesmark någon annanstans i världen. Resultatet blir betydande utsläpp av CO2.

De anser att

Sockerrörsetanol presterar bättre än veteetanol och biodiesel från raps (även om sockerodling också kan leda till indirekta utsläpp). Men sockerrörsetanol är en relativt mogen teknik och det finns därför inga starka skäl att ha omfattande stödsystem för detta biodrivmedel heller.

Å andra sidan bestraffas sockerrörsetanol genom en importtull som beslutats på EU-nivå. Den svenska regeringen har argumenterat emot denna tull, och EU bör genast avveckla den.

samt

Regeringen bör i stället arbeta hårdare för internationella klimatavtal, höja koldioxidavgiften, fortsätta satsa på utveckling av nya mer avancerade sätt att producera biodrivmedel, ställa hårda krav när det gäller bilars energieffektivitet samt stödja utveckling av hybrider och elbilar.

Det är alltså inte så enkelt som att biobränslen är bra för miljön för att de är biobränslen, utan det är mer komplicerat än så.

På det privata planet går det att dra en slutsats av det här. I valet mellan att köra bil på etanol eller bensin kan man alltid försöka välja att åka kollektivt (då det drar mindre energi)...

Publicerad den 8 maj, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Bioenergi, Blogg, Förnybart, Miljöpolitik, samt under etikett(er), , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar