X

Bensinprisanalys – uppenbart att det kommer att stiga

Igår skrev GP "Rekord igen för bensinpriset" och konstaterade att bensinpriset stigit till 14:58 kr/liter. Jag tänkte göra en liten snabbanalys och göra ett framtidsscenario för bensinpriset, baserat på utvecklingen idag. Vi kan börja med slutsatsen - det kommer att stiga.

Jag skrev för några dagar sedan om att en professor i miljöekonomi, Thomas Sterner, ansåg att bensinskatten borde höjas mycket ifall vi vill göra något åt utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. Han skrev även att det var fullt möjligt att göra det och att båda sidor i debatten missuppfattat vem det är som drabbas mest av en höjning av bensinskatten.

Idag tänkte jag inte bry mig om bensinskatten, utan jag tänkte ta mig an en annan intressant aspekt av bensinpriset, nämligen produktionskostnaden.

Bensinpris - historiska data

I grafen ovan kan vi se hur bensinpriset har utvecklats sedan 1981. Det jag tycker är intressant i den här grafen är produktionskostnaden. Thomas Sterner ansåg att vi kan höja skatten, men om vi antar att skatten hålls konstant, så kan vi ändå lätt räkna ut att priset kommer att stiga tack vare ökade produktionskostnader.

Under de första fem åren under 80-talet låg produktionskostnaden på ungefär 1,60 kr/liter. Under de senaste fem åren har den däremot legat omkring 3,85 kr/liter, vilket är hela 2,5 gånger högre än i början på 80-talet. Vi kan också se att det sker en tydlig ökning av produktionskostnaden under 2000-talet. Det är den här ökningen som är intressant, eftersom den förmodligen kommer att fortsätta öka.

Då vi närmar oss Peak Oil (som ingen riktigt vet när den kommer inträffa, men inom 30 år är en vettig gissning) kommer produktionskostnaden att fortsätta öka. Skälet till den ökningen är att oljebolagen måste leta längre för att hitta olja, de måste borra djupare och de måste ge sig ut på djupare vatten för att borra till havs. De måste också ta sig an oljor som är svårare att utvinna (och som skadar miljön mångfaldigt mycket mer än konventionell utvinning) vilket gör att produktionskostnaden kommer fortsätta att stiga.

Vad kommer det här att ge oss då? Hur kommer bensinpriset att utvecklas de närmsta åren?

Bensinpris - projektion

Med en enkel, lätt exponentiell utveckling (som synts hittills) kan vi få ett bensinpris som landar omkring 27-28 kr/liter år 2030.

Nu ska vi komma ihåg att det här är en utveckling där jag endast ökat produktionskostnaden. Förmodligen kommer bensinskatten att höjas då det är ett effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid, vilket gör att priset kommer bli än högre än i grafen ovan.

Vad kommer det här att leda till då?

Det kommer definitivt leda till att folk kör bil mindre. Men, det kommer också leda till ännu effektivare bilar, vilket kommer låta folk köra lika långt som innan till samma pris, men med lägre utsläpp. Det kommer förmodligen också leda till att etanol och andra biodrivmedel blir mer kostnadseffektiva och mot slutet av perioden kanske vi får se en storskalig elektrifiering av bilparken.

En sak som det förhoppningsvis leder till är minskad energikonsumtion och minskade koldioxidutsläpp.

Publicerad den 19 april, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Fossila bränslen, Mest lästa, Miljöpolitik, Övriga miljöfrågor, Transporter, samt under etikett(er), , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar