X

Nytt klavertramp av Aftonbladet

Under rubriken

Därför smälter Antarktis - egentligen

försöker Aftonbladets journalist sammanfatta ny forskning som undersöker vad som bidrar till avsmältningen av det Västantarktiska istäcket. I stort presenterar faktiskt artikeln forskarnas resultat på ett ganska bra och lättförståeligt sätt, men inledningen av artikeln är tyvärr gravt missvisande:

Glöm miljöutsläpp och växthuseffekter. Enligt nya forskarrön smälter Antarktis på grund av en dold "Grand Canyon".

Den vetenskapliga artikeln i Nature inleds med följande:

Current ice loss from the West Antarctic Ice Sheet (WAIS) accounts for about ten per cent of observed global sea-level rise. Losses are dominated by dynamic thinning, in which forcings by oceanic or atmospheric perturbations to the ice margin lead to an accelerated thinning of ice along the coastline

Eller enklare uttryckt: Den huvudsakliga orsaken till att istäcket smälter är att varmare luft och vatten påverkar "ismarginalen", vilket är området utanför kustlinjen men innanför öppet vatten, som leder till en acceleration av avsmältningen vid kustlinjen.

Vad artikeln sedan handlar om är att forskarna har upptäckt en subglacial "gravsänka", eller "rift", alltså, enkelt uttryckt, en dalgång som knyter samman Bellingshausens "ismarginal" med inlandsisen. Den dalgången påverkar avsmältningen eftersom varmt havsvatten kan transporteras in under inlandisen och smälta den inifrån. Upptäckten leder till att vi på ett bättre sätt kan förutse avsmältningstakten och därmed även höjningen av havsnivån. Forskarna konstaterar:

Overall, the recent changes being witnessed today in West Antarctica represent not simply a short-term ice-sheet response to climate warming, but form part of a wider, sustained and complex system of interactions between tectonic activity, glacial landscape modification, and oceanic and atmospheric change.

Alltså: Det är inte bara klimatförändringarna som påverkar det Västantarktiska istäckets avsmältning; det är mer komplicerat än så.

-

Sammanfattningsvis: Det är ju hedervärt att journalister håller koll på Nature, men om man inte förstår en vetenskaplig artikel bör man nog ringa och fråga någon innan man skriver en massa dumheter. Artiklar som dessa bidrar inte till folkbildning; snarare förvirring.

Publicerad den 1 augusti, 2012 av Oskar Englund under kategori(er) Blogg, Klimat(frågor), samt under etikett(er), , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar