X

Nej, det blir ingen mini-istid om 15 år

Har ni hört nyheten om att vi är på väg in i en mini-istid de närmaste årtiondena? Glöm det. Det var en miss av flera svenska och internationella nyhetsmedier. Det är en typ av miss som har synts allt oftare på senare tiden. En reporter någonstans i världen snappar upp något som verkar intressant och utan att kolla med några ytterligare experter inom området så drar reportern egna slutsatser, skriver något som kan verka sensationellt och sätter en ännu mer sensationell rubrik. Detta snappas sedan upp av fler reportrar som, utan att kolla några ytterligare källor, väljer att rapportera det vidare. Ännu fler reportrar, bloggare och privatpersoner på facebook och twitter gör samma sak och till slut så har man något som liknar en viral löpeld. Det är synd för det är oftast väldigt svårt att släcka sådana bränder och även om man lyckas så är skadan redan gjord. Det är alldeles för många som bara snappar upp den felaktiga informationen.

För att sammanfatta det hela någorlunda kort så handlar det om en vetenskaplig studie, av solens aktivitet, som har kommit fram till att solen förmodligen är på väg in i en lugnare fas, vilket alltså kommer innebära att det blir en något minskad solinstrålning mot jorden under en period. Studien har inte publicerats i någon granskad vetenskaplig tidskrift ännu, så jag kan inte säga hur korrekta resultat det här handlar om, men för stunden så kan vi anta att de har rätt. Det är nämligen inte däri problemet ligger. Det är denna lugnare fas för solen som av media har kallats för en ”mini-istid” eller ”liten istid”. Det har även rapporterats att det är forskarna själva som har använt just denna fras, men det var tydligen inte sant.

De forskare som har listat ut att solen förmodligen är på väg in i en mindre aktiv fas har inte kunnat sätta in detta i ett perspektiv som säger hur det kommer att påverka jordens klimat. De möjliga effekterna har å andra sidan redan studerats av andra forskare som har den kompetensen (t.ex. här, här och här). Slutsatsen är att effekten kommer att vara tillfällig med en del lokala förändringar men globalt sett kommer det ge en ytterst liten skillnad jämfört med den mänskliga påverkan. Det kommer alltså inte bli någon ny istid, inte ens en liten sådan. Vi har fortfarande en global uppvärmning som pågår och behöver minimeras så gott det går.

Enligt Valentina Zharkova själv, som alltså är huvudpersonen bakom solstudien, så kommer detta förutspådda minimum att ske omkring 2030 och vara i max tre solcykler (dvs ungefär 30 år). Efter det kommer alltså solaktiviteten öka igen och all eventuell avkylning som uppstod kommer att försvinna.

Enligt de forskare som har studerat hur ett sådant här minimum påverkar jordklimatet så kommer det förmodligen att minska den globala temperaturen med 0,1°C eller som mest 0,3°C. Som jämförelse så var 2014 det varmaste året hittills, ungefär 0,9°C varmare än 1880-talet då mätningarna började och 2015 kommer troligtvis att bli ännu varmare (punkten för 2015 i grafen nedan är endast ett medelvärde av de senaste 12 månaderna, juli-juni, eftersom 2015 inte är över ännu). Om utsläppen fortsätter som vanligt (business as usual, utan förändrad solinstrålning) så kommer uppvärmningen år 2030 förmodligen ligga omkring 1,3°C (RCP8.5) med en uppvärmningstakt omkring 0,34°C per decennium. Det mest troliga scenariot (0,1°C nedkylning) kommer alltså att ge oss en tidsfrist på ynka tre (3) år.

Global uppvärmning jan 1880- juni 2015

För er som vill läsa mer om det här ämnet så har Uppsalainitiativet, Supermiljöbloggen och Natursidan också skrivit om saken.

Publicerad den 15 juli, 2015 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Klimat(frågor), samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicyn