X

Naturgas och skiffergas – klimatfrälsare eller klimatbov?

Det är väl ingen som har missat skiffergas-boomen som håller på i USA för tillfället? Ofta får man höra något i stil med

Flödet av skiffergas är den största energiomvälvningen på 30 år och ritar om den ekonomiska världskartan. Vinnare är USA och, i bästa fall, klimatet.

eller

[D]et är ett faktum att koleldade kraftverk släpper ut långt mer koldioxid än naturgaseldade i förhållande till den energi som alstras. De amerikanska [koldioxid]utsläppen är tack vare skiffergasen nu de lägsta sedan 1994.

Detta är just vad man kunde läsa i DN ekonomi. Visst låter det bra? Tyvärr är det inte riktigt så bra som det låter. Det visar ju inte hela bilden. Då syftar jag inte på de eventuella miljöeffekter som kan komma från kemikalierna som pumpas ner i marken vid hydraulisk spräckning (fracking). Jag syftar på den globala klimatpåverkan som kan uppkomma på grund av metanläckage.

Om man tittar lite närmare på de påståenden som kommer om de amerikanska utsläppen så handlar de i stort sett alltid om en minskning av koldioxidutsläppen, inte utsläppen av växthusgaser i stort. Det är en viktig skillnad mellan koldioxid och koldioxidekvivalenter. Det senare är ett mått på utsläppen av alla växthusgaser, där det tas hänsyn till hur stark uppvärmningseffekt varje gas har. T.ex. så bidrar utsläpp av ett ton metan till lika mycket uppvärmning som 25 ton koldioxid (under en period på 100 år). Det innebär att man snabbt kan förlora den klimatvinst man får från att byta kolkraft mot gaskraft, genom att en del av metanet läcker ut.

Vetenskapen har tyvärr inte riktigt hunnit med i svängarna då naturgas-boomen satte igång i USA, men siffrorna har börjat rulla in. Ett par artiklar från Nature (februari 2012 och januari 2013) ger oss lite av en sammanställning. Bland annat kan man läsa

A study published in April by scientists at the EDF and Princeton University in New Jersey suggests that shifting to natural gas from coal-fired generators has immediate climatic benefits as long as the cumulative leakage rate from natural-gas production is below 3.2%.

Det innebär alltså att läckor på mer än 3.2% av naturgasen innebär att gaskraft från naturgas orsakar en större klimatpåverkan än kolkraft. Man kan också läsa att

Losses of up to 9% show need for broader data on US gas industry’s environmental impact.

och

Environmental Protection Agency (EPA) suggest that 2.4% of total natural-gas production was lost to leakage in 2009.

Siffrorna innehåller en hel del osäkerheter, men preliminärt ser det ut som om vissa naturgaskällor släpper ut uppemot 9%, dvs långt mer än de 3.2% som skulle kunna tolkas som gränsen mellan klimatbov eller icke klimatbov. Genomsnittet ser dock ut att ligga något under de 3,2 procenten, men det är inte långt under och det är som sagt osäkra siffror.

Oavsett vilket så är det klart att naturgas i allmänhet och skiffergas i synnerhet inte är någon klimatfrälsare. Det är alldeles för lätt att fokusera på utsläppen av koldioxid, som visserligen är betydligt lägre från gaskraft än från kolkraft. Det man inte får glömma är att metan är en betydligt kraftigare växthusgas. Den totala klimatpåverkan från naturgasen beror väldigt mycket på läckaget av metan. Dessutom får man inte glömma att i ett längre perspektiv så innebär en satsning på naturgas/skiffergas att man låser fast sig i ytterligare ett fossilt energislag och utsläppen måste minska långt mycket mer än vad naturgasen någonsin kan åstadkomma. Att enbart fokusera på de minskande koldioxidutsläppen, utan att nämna de ökande metanutsläppen eller de långsiktiga lösningarna, är ingenting annat än greenwash från gasbolagen och amerikanska staten.

 

_________________

Uppdatering: Även SR pratar om skiffergas. "Skiffergas maktfaktor på Europas energimarknad", men de påstår i alla fall inte att det är bra för klimatet. Snarare tvärtom av andra anledningar.

Publicerad den 23 februari, 2013 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Icke förnybart, Klimat(frågor), samt under etikett(er), , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar