X

Goda och dåliga nyheter

Vilka vill ni ha först? De goda eller de dåliga nyheterna? Om ni endast vill ha de goda nyheterna så rekommenderar jag er att läsa Christian Azars debattartikel i DN ”Solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid”. Där får ni de goda nyheter som jag presenterar här, nämligen:

Under radarn för de flesta sås fröna till den nya industriella revolution som kan ta oss ur klimatkrisen. Utvecklingen när det gäller sol och vindenergi går nu snabbare än vad de flesta kunnat förutse, än vad de flesta inser faktiskt sker.

...

År 2005 installerades drygt 1 gigawatt (GW) solceller i världen. Bara fem år senare installerades cirka 20 gånger så mycket. Inom några år uppskattas världens solcellsindustri klara av att producera 100 GW solceller per år. Vind har kommit ännu längre, år 2011 installerades cirka 40 GW. Sammantaget finns nu cirka 240 GW vind och 60 GW solceller installerade i världen, nästan allt har tillkommit sedan 2005.

...

Än viktigare är att kostnaden för både sol och vind har sjunkit. För solceller har det gått extra fort, bara under de senaste tre åren har priset minskat med en faktor 3–4. Moduler säljs i dag för under 1 US dollar per watt, i soliga områden ger det en elproduktionskostnad på runt en krona per kWh

För att illustrera den snabba utbyggnaden, så har jag lånat ett par bilder från Tomas Kåbergers presentation ”Global, European and Swedish challenges. How can electricity make a difference?” under Chalmers Energy Conference, för ett par veckor sedan.

Det är väl härligt? Så vad är då de dåliga nyheterna?

Jo, det är så att det behöver gå ännu snabbare. Som Azar säger:

Utvecklingen går fort, men den måste fortsätta accelerera. Expansionen av fossila bränslen går nämligen i absoluta tal än snabbare och utsläppen av koldioxid fortsätter att växa. För att klara av att lösa klimatfrågan krävs politiska styrmedel, framför allt följande två:

• Det krävs ett pris på koldioxid. […]

• Det krävs stöd till teknikutveckling. […]

Just när det gäller priset på koldioxid säger Azar att

Det är helt avgörande att få igenom sådana system, och det behövs fler politiker, företagsledare och en stark opinion som driver på i denna riktning, framför allt i USA.

(Fetstilsmarkeringen har jag gjort för att förtydliga)

När jag idag lyssnade på Vetenskapsradion (och en längre version på Klotet i P1) så fick jag höra om ”klimatskeptisk undervisning i USAs skolor”, vilket gjorde mig orolig.

I USA tycks klimatskeptikerna vinna terräng i skolan. Flera delstater, nu senaste Tennessee, tillåter och uppmuntrar lärare att undervisa den ”andra sidan” av klimatförändringen – alltså att den konstaterade globala uppvärmningen inte skulle bero på mänskliga utsläpp av koldioxid utan av naturliga svängningar i klimatet.

Enligt en färsk enkätundersökning från Naturkunskapslärarnas Nationella Organisation NESTA undervisar nästan hälften [47 procent] av de tillfrågade lärarna också om klimatskepsis.

Frågan jag ställer mig är om vi kan få USA att inse att det behövs ett pris på koldioxiden, när inte ens deras naturkunskapslärare inser hur viktig klimatfrågan är.

 

Publicerad den 11 april, 2012 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Förnybart, Klimat(frågor), samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar