X

Aftonbladet förvanskar resultat från statlig rapport. Klimatförändringar är nog inte ”bingo för Sverige”

Som jag skrev häromdagen så blev 2010 det varmaste året som någonsin uppmätts (tillsammans med 2005). Kul att se att det även blev uppmärksammat i en artikel i Aftonbladet igår, men mindre kul att notera artikelns budskap:

Till skillnad från de flesta andra länder väntas vi tjäna på det varmare klimatet. Åtminstone om man ska tro en utredning som studerat klimateffekterna.

Sveriges offentliga utredningar (SOU) publicerade 1 oktober 2007 en rapport ("Sverige inför klimatförändringarna", SOU 2007:60) om hur Sverige kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. Fredrik Rundkvist på Aftonbladet har uppenbarligen lagt ned en hel del möda på att läsa igenom rapporten och tolkar resultaten som att Sverige kommer att tjäna 95 miljarder kronor på klimatförändringarna.

Att jag säger att han har lagt ned en hel del möda beror på att rapporten (som jag har läst) är okristligt lång och relativt ostrukturerad, vilket gör att det kräver en del tålamod innan man hittar resultaten. Dessutom måste man leta fram och läsa igenom rättelsedokumentet för att få den siffra som Fredrik presenterar. Ambitiöst av herr Rundkvist att lägga ned så mycket tid på att läsa en statlig rapport (inte alltid ett stort nöje) men det gör övertrampet (som beskrivs nedan) än mer allvarligt, då det utesluter att det kan vara ett misstag.

Vad är då problemet och varför är det så allvarligt?

I rapporten presenteras resultat för två scenarior, enligt följande:

Högscenariot är baserat på RCA3-EA2, som är det scenario utredningen utgått från. Det representerar en medelhög utvecklingsbana för klimatförändringarna. Lågscenariet är baserat på RCAO-HB2, som är ett medellågt klimatscenario.

Fredrik Rundkvist presenterar endast resultaten för Lågscenariot i sin artikel. Vad han inte nämner är att resultaten för Högscenariot, indikerar en kostnad för Sverige på 111 miljarder. Han har alltså fullt medvetet (resultaten presenteras bredvid varandra i rapporten - går inte att misstolkas) valt att endast visa resultaten från det scenario som säger att Sverige kommer att tjäna ekonomiskt på klimatförändringarna.

Varför är detta så allvarligt då?

Som framgår i  citatet ovan så utgick studien ifrån Högscenariot. Att då endast visa resultaten från Lågscenariot innebär att man utesluter de primära resultaten och endast visar resultaten som togs fram i ett komplementärt syfte, enligt:

Syftet med att redovisa skadekostnader i två scenarier är framförallt att belysa hur samhället kan komma att påverkas av klimatförändringarna i ekonomiska termer. Det är inte meningsfullt att ställa skadorna i Sverige mot åtgärder för att minska de svenska utsläppen av växthusgaser, eftersom klimatförändringarna sker globalt. Däremot illustrerar skillnaden mellan hög- och lågscenariet nyttan av en global utveckling mot lägre utsläpp.

Med andra ord ska resultaten från rapporten tolkas som att kostnaderna för Sverige till följd av en trolig klimatförändring uppskattas till 111 miljarder, men om en global utveckling mot lägre utsläpp medför en lägre klimatpåverkan kan Sverige istället tjäna 95 miljarder. En fundamental skillnad mot budskapet i Aftonbladets artikel.

Med andra ord publicerar Aftonbladet, Sveriges mest lästa tidning, en artikel som medvetet förvanskat resultat från en statlig rapport, till syfte att förvilla läsarna.

-

Det bör förtydligas att jag inte uttalar mig om kvaliteten på rapporten. Det är nämligen väldigt svårt att räkna på sådant här så jag tar siffrorna med en nypa salt. Vad jag dock köper är att skillnaden mellan resultaten för Hög- och Lågscenariot illustrerar nyttan av en global utveckling mot lägre utsläpp av växthusgaser.

Artikeln i Aftonbladet hittar ni här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8479864.ab

Rapporten hittar ni i sin helhet här: http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334

Publicerad den 29 januari, 2011 av Oskar Englund under kategori(er) Blogg, Klimat(frågor), samt under etikett(er), .

Visa modereringspolicynLämna ett svar