X

Svar på tal 2

Förra veckan publicerade jag en artikel om kärnkraftens alternativkostnad som genererade en del intressanta kommentarer. Eftersom kommentarerna var så långa så tycker jag att det är lättare att bemöta dem med ett inlägg, istället för att fortsätta i kommentarsfältet. Så, här kommer mina svar i tur och ordning:

Michael Karnerfors försöker illustrera konceptet alternativkostnad med en dialog. Jag tänkte svara på den dialogen med mina svar istället:

- Kärnkraft är dåligt.
- Varför då?

Kärnkraften är dålig för att:

  • Det är en ändlig energikälla, för varje kWh el från kärnkraft som vi använder så minskar mängden uran i världen. Med dagens konsumtionstakt och med dagens teknik så kommer vi att vara utan uran om 80 år. Märk väl att detta är med oförändrad konsumtion av uran. Säg att vi i ett slag skulle dubbla antalet reaktorer i världen. I såna fall skulle uranet räcka i 40, alltså kortare än livslängden på en ny reaktor. Kärnkraftsförespråkare brukar tycka om att säga att "men med fjärde generationens reaktorer så kommer uranet att räcka i minst 1000 år". Det stämmer visserligen, dock ligger dessa reaktorer minst 20-30 år fram i tiden vad gäller kommersiell implementering. Det betyder att för varje år vi använder uran så minskar framtida reaktorers urantillgångar. Som svar på det säger kärnkraftsförespråkarna "men vi kan ju ta upp dagens avfall, eftersom det finns mycket energi kvar i det". Enligt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) själva så finns det ingen ekonomi i det över huvud taget, så det som läggs i slutförvaret kommer att stanna där.
  • Det skapar radioaktivt avfall som är farligt för människor i minst 100 000 år. Mycket små mängder av detta avfall kan dessutom användas för att bygga kärnvapen, eller så kallade smutsiga bomber.
  • Det uran som används för elproduktion inom EU kommer idag till 95 % från länder utanför Europa, de återstående 5 % kommer från Ukraina. Alltså är vi beroende av en ändlig resurs från några få länder utanför Europa. Detta känner vi igen allt för väl när det gäller oljan. Det är en tydlig version av lock-in-effekt att låsa in sig i ett beroende som är svårt att bli av med.

Michael svar till varför det är dåligt:

- Det "tar" arbetare.

- Varför är det dåligt?

- Jo för arbetarna tas från kraftkällor som är bra.

Det här är fel. Kärnkraften är inte dålig för att den tar arbetare från andra energislag. Det är dåligt att kärnkraften, som är dålig av skälen jag angivit ovan, tar arbetare från andra energislag. Däri ligger problemet.

Det var första kommentaren, vi går vidare till nästa:

Men Andreas, vad får dig att tro att andra kraftkällor har mindre ekologisk påverkan än kärnkraften? Vad är det som är mer miljövänligt med exempelvis solkraften när man i livscykeln använder upp till 8000% mer material per kWh?

Men Michael, jag vet inte riktigt varifrån du fått dina siffror, men i tabellen som du bidrar med (vilken är svår att verifiera, men för sakens skull så kan vi använda siffrorna) så kan man inte läsa ut det resultatet i alla fall. Om du använde siffrorna i tabellen så blir det 15 gånger mer material för solel, jämfört med kärnkraft. Och då har du bara använt dig av tre material, utav en hel uppsjö med material som behövs. Betong är ett mycket vanlig material vid byggandet av kärnkraftsverk och det finns inte med i tabellen. Uran är ett annat ämne som är värt att ta med i en tabell där man jämför energislag. Värt att notera är att alla de andra energislagen använder 0 kg uran per TWh. Som slutsats så är tabellen och dina siffror helt irrelevanta för din argumentation. Det är också värt att tänka på att sol- och vindkraft inte har några bränslekostnader, till skillnad från kärnkraften.

Att förvara radioaktivt avfall är fortfarande ett mindre allvarligt och lätthanterligt problem att lösa än att exempelvis förvara gruvavfall, utsläpp från fossila kraftkällor, askberg och så vidare.

Om det nu är så lätt, varför finns det inte ett enda slutförvar för kärnavfall i hela världen? Dessutom har du en mängd gruvavfall från brytningen av uran att tänka på.

Så hur kan du påstå att kärnkraften är mindre miljövänlig än vind och sol?

Miljövänlig. Jag tror inte att du har förstått vad ordet betyder. Vi tar några exempel:

Miljövänlig = som är skonsam mot naturen om föremål, ämne o.d.: spårvagnar är mycket ~aett ~t tvättmedel.

Environmentally friendly = minimizing harm to natural world: designed to minimize harm to the natural world, e.g. by using biodegradable ingredients.

Environmentally friendly = (also eco-friendly, nature friendly, and green) are synonyms used to refer to goods and services, laws, guidelines and policies considered to inflict minimal or no harm on the environment.

Sammanfattande för definitionerna ovan är att något som är miljövänligt inte skadar naturen, eller minimerar skadan mot naturen. Vi testar definitionen på ett exempel gällande kärnkraft:

Kärnkraft innefattar att vi gräver fram uran som vi sedan omvandlar till radioaktiva material. Dessa material kan skada naturen på ofattbara sätt ifall de släpps ut.

Miljövänligt? Nej.

Det radioaktiva avfallet har vi ju faktiskt koll på!

Nej, det stämmer inte riktigt. Alla länder och alla organisationer har inte koll på allt avfall. Det ligger i sakens natur att det inte går att ha 100 % koll på allt avfall. Dessutom är det svårt att ha full koll på alla led i användandet av kärnkraften.

Har du någon koll på det avfall som bildas av vind och solkraftens livsccykel... ett avfall som saknar en övre tidsgräns för slutförvar?

Här får du ursäkta mig, men jag förstår inte vad du menar. Ifall du menar att resterna från vindkraftverk (som kan återvinnas i hög grad och där nya material för rotorbladen ytterligare höjer mängden återvunnet material) hamnar på en soptipp för all framtid, så är det ju ingen skillnad mot kärnavfallet. Kärnavfallet är farligt i minst 100 000, men det kommer ju likväl finnas kvar i all framtid. I vilket fall som helst så är avfallet från kärnkraften ordentligt mycket farligare än avfall från sol- och vindkraft, så ditt argument håller inte.

Johan Simu gav sig in i debatten också. Här kommer hans kommentarer om kärnkraftens alternativkostnad:

Andreas, peka mig mot någon LCA eller analys av ekologiskt fotavtryck som visar att kärnkraften har större sådant än förnybar energi?

Johan, du måste inse vad det är vi jämför här. Vi jämför ett energislag som producerar radioaktivt avfall då det producerar el med energislag som, då de producerar el, inte ger upphov till något avfall. Bara det är en grundläggande skillnad mellan kärnkraften och förnybara energislag. Vad gäller ekologiskt fotavtryck så har jag hittat en artikel som visar på att vindkraft genererar 9 gCO2e/kWh, medan kärnkraft genererar 66 gCO2e/kWh: "Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey" (Energy Policy 36 (2008) 2950– 2963). Utöver det är det fortfarande så att vindkraft är ett förnybart energislag, till skillnad från kärnkraft som är icke-förnybart.

När det gäller tillgängligt uran så föreslår jag att du förkovrar dig i Deffeyes & MacGregor, "World Uranium resources" Scientific American, Vol 242, No 1, January 1980. Deras analys står sig ännu stark, det finns helt enkelt inget realistisk sätt hur vi skulle kunna få slut på uran.

Det här var en intressant artikel att använda sig av i en diskussion. När man söker på den så är det uppenbart att den används av kärnkraftsentusiaster lite överallt.  Artikeln är 31 år gammal. Vi lever i en värld som förändras dagligen och särskilt inom det här området. Dessutom står den inte att finna någonstans, då Scientific American inte har artiklar från tidigare än 1984 tillgängliga online. Jag kontrar istället med att du kan förkovra dig i en annan artikel, som förmodligen har lite mer uppdaterade siffror: "Nuclear Energy in Europe: Uranium Flow Modeling and Fuel Cycle Scenario Trade-Offs from a Sustainability Perspective". I den artikeln står det att läsa att ifall de europeiska reaktorerna skulle använda enbart uran från Europa, så skulle allt uran i Europa ta slut inom 12 år. Det finns alltså väldigt realistiska sätt att få slut på uranet. Dessutom, att hävda att en ändlig resurs aldrig kan ta slut är samma sak som att hävda att oljan aldrig kommer ta slut.

Slutförvaringen av radioaktivt avfall är en icke fråga miljömässigt, det tror jag vem som helst som seriöst studerat de naturliga reaktorerna i Oklo kan hålla med om.

Fel, igen. Slutförvaringen är inte en icke-fråga. Genom att utnyttja kärnkraften tar vi upp uran som vi omvandlar till radioaktiva ämnen och som vi sedan måste frakta från plats till plats innan de hamnar i slutförvar. Det är många platser det kan gå fel på, vilket gör detta till en högst relevant fråga.

Oavsett hur man vill definiera "hållbar" eller "miljövänlig" så uppfyller kärnkraft de definitionerna. Det ska till väldigt krystade formuleringar för att kunna definiera hållbar på ett sätt som inkluderar vind/sol/vatten och inte kärnkraft.

Du verkar ha samma syn på miljövänlig som Michael. Jag har redan förklarat miljövänligt ovan, så vi kan ta en definition på hållbar utveckling istället.

Hållbar utveckling kan formuleras med fyra principer enligt Azar, Holmberg & Lindgren (1996) i artikeln "Socio-ecological indicators for sustainability".

  • Principle 1: substances extracted from the lithosphere must not systematically accumulate in the ecosphere.

Det betyder att vi inte får ta upp material från jordskorpan fortare än naturen hinner omsätta dem. Inom denna princip så är det viktigt att återvinna material i stor utsträckning, något som är möjligt med både sol- och vindkraft.

  • Principle 2: society-produced substances must not systematically accumulate in the ecosphere.

Denna princip gäller produkter skapade i samhället, som till exempel plutonium. Till dags dato har vi ackumulerat stora mängder plutonium och andra ämnen skapade av kärnkraften som inte naturen kan ta hand om.

  • Principle 3: the physical conditions for production and diversity within the ecosphere must not become systematically deteriorated.

Områden kring urangruvor är kraftigt förorenade vilket är ett enkelt brott mot tredje principen. För att inte tala om Tjernobyl. Det går inte att garantera 100 % säkerhet vad gäller utsläpp av radioaktiva ämnen.

  • Principle 4: the use of resources must be efficient and just with respect to meeting human needs.

Vi använder resurser som i stor utsträckning finns i fattiga länder då mycket av världens uran kommer från riktigt fattiga länder. Det betyder att kärnkraften bryter även mot den fjärde principen, då kärnkraftverk till största ligger delen i rika länder. Solceller och vindkraft däremot kan sättas upp var som helst och skötas mycket enklare och ger en bättre global utveckling vad gäller energitillgänglighet.

Så, för att sammanfatta. Kärnkraft är inte miljövänligt och inte heller hållbart. Det är ett energislag som baseras på en ändlig resurs som kommer att ta slut inom 80 år om vi fortsätter med dagens konsumtionstakt. Avfallet från kärnkraften är radioaktivt och måste slutförvaras i minst 100 000 år och det finns än så länge inte ett enda land som byggt ett slutförvar, trots att vi använt kärnkraft för elproduktion i mer än 50 år.

Borde vi satsa på att utbilda ingenjörer inom nya, häftiga och hållbara energislag istället för inom kärnkraft? Enkelt svar, ja.

Publicerad den 21 februari, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Icke förnybart, Kärnkraft, Svar på tal, samt under etikett(er), , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar