X

Slutförvar, eller?

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) planerar för fullt byggandet av slutförvaret av det högradioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. Just ordet slutförvar borde ju betyda att det verkligen är "den sista vilan" för avfallet, eller hur? Dessutom är det ju viktigt att kapslarna som ska innesluta avfallet håller så att de inte läcker några radioaktiva ämnen, då de ska ligga där i 100.000 år. I gårdagens NyTeknik kommenterar Per Ernfors på SKB deras superrobot som ska kunna fylla slutförvaret, men också kunna plocka upp alla kapslarna igen med att säga:

- Vi ska kunna ta upp dem igen, till exempel om de läcker...

Okej, de ska hålla i 100.000, men det är viktigt att kunna ta upp dem, då de kanske läcker ändå...

Han fortsätter med:

... eller om man vill ta tillbaka bränslet och upparbeta det för att användas i nästa generations reaktorer om 40 år.

Så, där var det sagt. Vi har alltså från SKB:s sida att se fram emot ett slutförvar som mer kommer användas som en långtidsförvaring à la Shurgard, tills dess att vi vill leka med materialet igen. Bra, eller hur...

Publicerad den 27 januari, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Icke förnybart, Kärnkraft, Miljöpolitik, samt under etikett(er), , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar