X

Hur stort är ett säkerhetsavstånd på 20 km?

Kärnkraftsolyckorna som har följt i spåren av jordbävningen och den efterföljande tsunamin i Japan har skakat om synen på kärnkraft. Vi har fått höra en mängd olika siffror, exempelvis hur mycket förhöjd strålning som mätts upp utanför kärnkraftverken. Vi har också fått höra att japanska myndigheter har skapat en säkerhetszon omkring Fukushima Dai-chi-verket på 20 km.

Jag har en förståelse för hur långt 20 km är, det är till exempel det ungefärliga avståndet mellan Halmstad och Laholm. Men, vad innebär egentligen en säkerhetszon med 20 km radie? Hur stor blir den arean?

Jag har blivit mycket inspirerad av sidan BBC Dimensions som jag har använt vid flera tillfällen för att förstå hur stora olika saker som påverkat vår planet har varit. Jag tycker att det är otroligt intressant att se hur stort (eller litet, beror på hur man ser det) oljeutsläppet i Mexikanska golfen egentligen var och det är sjukt att se hur stort "the Great Pacific Garbage Patch" är. På samma sätt är det skrämmande att se över vilket stort område som utsläppen från Tjernobyl spred sig.

Inspirerad av BBC dimensions så tänkte jag att jag kunde skapa Ekologistas version av Dimensions. Jag tänkte att jag kunde visa vad ett säkerhetsavstånd på 20 km skulle innebära kring de svenska kärnkraftverken. Genom att visa detta säger jag inte att det är samma sannolikhet för att de svenska reaktorerna råkar ut för det som hänt i Japan, men det skadar inte att få en förståelse för hur detta skulle te sig i vår närmiljö.

Vi börjar med reaktorerna i Forsmark. De ligger mitt ute i skogen och en säkerhetszon på 20 km skulle inte påverka så mycket folk. Det skulle vara enkelt att ordna med en sådan säkerhetszon.


Visa Säkerhetszoner kring svenska kärnkraftverk på en större karta

Oskarshamnsverket ligger lite närmre bebyggda områden, då staden Oskarshamn ligger precis utanför säkerhetszonen.


Visa Säkerhetszoner kring svenska kärnkraftverk på en större karta

Detta betyder att 6 av de 10 svenska reaktorerna ligger någorlunda långt från större bebyggelser. Nu kommer vi till det ställe som skulle bli problematiskt, Ringhals. En säkerhetszon på 20 km skulle omringa Varberg nästan helt. Det är en stad med 26000 invånare i tätorten och nästan 60000 i kommunen. Vid en evakuering skulle det säkert gå att inkvartera Varbergs invånare på olika ställen i närområdet, det finns många idrottshallar i Halland där man kan ha tältsängar till exempel. Men, det skulle bli lite mer problematiskt.


Visa Säkerhetszoner kring svenska kärnkraftverk på en större karta

Detta kan vi jämföra med Japan där upp till 300000 personer evakuerats från området kring kärnkraftverken och pga av tsunamin. Med en befolkning på 127 miljoner så blir det 0,24% av befolkningen som har evakuerats. De 26000 som bor i Varbergs tätort är 0,28 % av Sveriges befolkning. Vi skulle alltså få evakuera en lika stor del av vår befolkning vid en säkerhetszon vid Ringhals som Japan har evakuerat.

Låt oss nu se på ett hypotetsiskt scenario. Ifall Sverige inte hade lyssnat till Danmarks krav på att stänga Barsebäck och ifall Barsebäck fortfarande skulle vara i drift, hur mycket folk skulle en säkerhetszon på 20 km då påverka? För att dra detta resonemang till sin spets kan vi lägga in en säkerhetszon på 30 och en på 40 km, bara för att se hur det påverkar.


Visa Säkerhetszoner kring svenska kärnkraftverk på en större karta

Ni kan se att en säkerhetszon på 20 km inkluderar Landskrona, stora delar av Lund, Malmö, samt precis tangerar utkanterna av Köpenhamn. Tar vi detta steget längre och ser på en säkerhetszon på 30 km så kan ni se att det inkluderar utkanterna av Helsingborg, hela Landskrona, hela Lund, hela Malmö och halva Köpenhamn. Inom 40 km har vi täckt in hela Köpenhamn. Man kan verkligen förstå danskarnas krav på att stänga Barsebäck var förståeligt. Inom 30 km från Barsebäck uppgår befolkningen till omkring 1 miljon. 1 miljon av 15 miljoner invånare är nästan 7 % av befolkningen i Danmark och Sverige ihop. Det skulle vara svårt att evakuera. Vilken tur att Danmark såg till att stänga Barsebäck åt oss...

Uppdatering 2011-03-21
En av våra läsare uppmärksammade oss på att Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanade svenskar som befann sig 80 km från kärnkraftverket Fukushima Dai-chi att evakuera. Vi blev tillfrågade ifall vi inte kunde lägga in vad 80 km skulle betyda i svensk bemärkelse, så vi har lagt in en ny cirkel kring Rinhals på 80 km.


Visa Säkerhetszoner kring svenska kärnkraftverk på en större karta

Uppdatering 2 2011-03-21
Våra läsare tycker visst om kartfunktionen. Jag fick ytterligare information vad gäller säkerhetszoner kring kärnkraftverken i Japan och nu gäller det ifall man ska vara orolig för radioaktivt nedfall eller inte. SSM har lagt upp nya råd och säger nu att svenskar inom en radie på 250 km omkring kärnkraftverket Fukushima Dai-chi ska äta jodtabletter i förebyggande syfte.

Det råder stor osäkerhet om den fortsatta händelseutvecklingen och effekterna av ett utsläpp. Enligt svenska myndigheter kan ett nedfall innebära hälsomässiga risker inom 25 mils radie från Fukushima. Beroende på vindriktningen kan därmed Tokyo komma att påverkas.

Utrikesdepartementet kompletterar därför råden till svenskar i Japan:

Den som är orolig och vill vara säker på att inte påverkas av ett utsläpp bör överväga att lämna Japan eller bege sig till delar av Japan som ligger utanför 25-milsområdet.

Den som befinner sig i 25-milsområdet rekommenderas att redan nu, i förebyggande syfte, äta jodtabletter.

Vi har därför uppdaterat kartan ytterligare en gång med avstånden 80 km kring alla svenska kärnkraftverk (inklusive nedlagda Barsebäck), samt 250 km kring alla svenska kärnkraftverk och även kring Olkiluoto i Finland.


Visa Säkerhetszoner kring svenska kärnkraftverk på en större karta

Publicerad den 15 mars, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Icke förnybart, Kärnkraft, samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar