X

Uppdaterad: Hur många väljare vill ha ny kärnkraft, egentligen?

Vi fick syn på en debattartikel i SvD, från SKGS (Basindustrins Energisamarbete), som sa att "väljarna vill ha ny kärnkraft". En varningsklocka ringde och vi började granska. Det har ju nämligen gjorts ett flertal andra undersökningar som sa att svenska folket hellre vill ha förnyelsebart än kärnkraft, vilket bl.a. synts i våra vindkraftsmyter. Det går också att läsa om det i SOM-institutets rapport från 2011, "Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2010", men vi återkommer till den rapporten lite längre ner. Först kommer vår granskning av SKGS undersökning.

Det första fel vi hittar i SKGS undersökning är (som vanligt) formuleringen av frågorna. Det ställs i princip tre påståenden mot varandra:

  1. Det bör vara tillåtet att ersätta dagens tio gamla kärnkraftsreaktorer med lika många eller fler nya reaktorer.
  2. Det bör vara tillåtet att ersätta en del av dagens tio gamla kärnkraftsreaktorer med nya reaktorer.
  3. Det bör inte vara tillåtet att ersätta någon av dagens kärnkraftsreaktorer med nya.

Som ni ser så har vi markerat några viktiga delar med fetstil. Eftersom svenska folket kanske inte är så mycket för förbud av olika slag så tror vi att det är fler som väljer "tillåtet" än "inte vara tillåtet", särskilt med tanke på att det faktiskt är tillåtet idag. När det dessutom påpekas att det är gamla reaktorer som ska ersättas, så låter det ju faktiskt mer logiskt. För oss som är insatta i ämnet så är det ju självklart att alternativ (1) och (2) syftar på att dagens kärnkraftsreaktorer ska ersättas med nya kärnkraftsreaktorer, men det är kanske inte helt självklart för gemene man. Det ges heller inte något förslag på vad som ska hända i framtiden om man väljer alternativ (3), utan man kan lätt tro att vi i så fall får leva vidare med dagens gamla reaktorer hur länge som helst.

Ekologistas förslag är att istället börja med att förklara att dagens kärnkraftsreaktorer har en begränsad livslängd (som inte går att förlänga hur länge som helst) och så småningom behöver ersättas av något annat. Denna "ersättning" kan bestå av antingen nya kärnkraftsreaktorer eller något annat (t.ex. förnyelsebart och energieffektivisering). Därefter kan man ställa följande tre förslag

  1. Dagens tio kärnkraftsreaktorer borde ersättas med endast nya kärnkraftsreaktorer.
  2. Dagens tio kärnkraftsreaktorer borde ersättas med nya kärnkraftsreaktorer i kombination med andra alternativ (t.ex. förnyelsebart och energieffektivisering).
  3. Dagens tio kärnkraftsreaktorer borde ersättas med endast andra alternativ (t.ex. förnyelsebart och energieffektivisering).

Om man verkligen vill ha frågan om vad man ska tillåta, så kan man ställa den i kombination med vårt förslag.

Uppdatering: Vi har sedan det här inlägget nådde en större publik fått kritik från SKGS som hävdar att delar av vår kritik bygger på missförstånd eftersom deras siffror var viktade för att bli riksrepresentativa. Detta går dock inte att se i rapporten och vi hoppas att nästa rapport faktiskt innehåller sådana viktiga detaljer, så att inga missförstånd uppstår bland läsarna.

I och med att nya uppgifter har kommit in så har vi gjort en uppdatering av det här inlägget, i form av den här röda texten och figuren nedan. De uppgifter vi har fått är en bekräftelse från United Minds att siffrorna är viktade enligt deras egen väljarbarometer, som gjordes ungefär samtidigt. Enligt vad vi har kunnat få fram från mailkontakten och deras väljarbarometer så har de alltså antagit att väljarna består av 29% (M), 36% (S) och 36% övriga partier, men det verkar som om de har ignorerat de 11% som röstade blankt eller ej angav parti.

Då man kollar på rapporten från United Minds (som genomförde undersökningen åt SKGS) så ser man tre staplar; "Alla", "S" och "M". Självklart frågar man sig då vad som hände med "övriga". SKGS hävdar att de inte ville ange de övriga partierna eftersom dessa siffror inte var "statistiskt säkerställda". Vi hävdar istället att dessa siffror visst det är statistiskt säkerställda, de har bara ett lite större säkerhetsintervall. Alla siffror i undersökningen är ungefärliga och siffrorna för de övriga väljarna är bara lite mer ungefärliga än de andra siffrorna.

Vi räknade lite på siffrorna (och har räknat om dem igen utifrån de nya uppgifterna) och lade in dem som en gråa staplar längst till höger i diagrammet nedan. Man kan nu t.ex. se att det endast är 12% av de övriga som röstar för alternativ (1). De resultat som United Minds och SKGS valde att visa ligger kvar som gula, röda och blåa staplar. Deras resultat ser alltså exakt likadant ut, förutom att de har utelämnat de gråa stapelarna. Resultatet går lätt att tolka annorlunda om man utelämnar dessa staplar.

OBS! Kom ihåg att de gråa staplarna är lite mer ungefärliga än de andra. Vi har inte fått veta från United Minds vilka säkerhetsintervall de har haft i undersökningen, så vi kan tyvärr inte lägga in några felstaplar i diagrammet.


När vi dessutom jämför med SOM-institutets rapport från 2011, "Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2010", så ser vi ett helt annat resultat. Det är en grundlig undersökning som sträcker sig över flera år (1999-2010) och är väl värd att ögna igenom. För att underlätta något för er så ligger en sammanställning av svaren från 2010 i figuren nedan (med undantag för svaren om naturgas och kol som är från 2009). Sen kan ni dra era egna slutsatser om vilka energislag som Svenska folket vill satsa på.

 

Uppdatering 2012-04-18: Idag kom den efterlängtade SvD-repliken.

Uppdatering 2012-04-19: SKGS svarar att allt är ett missförstånd.

Uppdatering 2012-04-27: Vi svarar med en objektiv sammanställning av ett flertal aktuella opinionsundersökningar.

Publicerad den 16 april, 2012 av Redaktionen under kategori(er) Blogg, Icke förnybart, Kärnkraft, Mest lästa, samt under etikett(er), , , , , , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar