X

Det är oerhört dyrt att satsa på fjärde generationens kärnkraft enligt kärnkraftsforskare

I en intressant artikel i dagens Ny Teknik får vi reda på att 71 % av svenskarna anser att kärnkraften ska ersättas med sol och vind. Det är en häpnadsväckande hög siffra och en siffra som visar på att svenskarna vet vilka tekniker som är framtidstekniker och vilka tekniker vi bör lämna åt historien. Dock är det inte uppenbart varifrån Ny Teknik har fått siffrorna så det går ju att ställa sig lite frågande till dem, men det är intervjun som återges lite längre ned i artikeln som är det mest intressanta.

Det är Janne Wallenius som är professor i reaktorfysik på KTH som intervjuas i artikeln. Vi har tidigare klagat på Jannes uttalanden i samband med Fukushima, men i den här intervjun är det tydligt att han faktiskt räknar in även de svåra aspekterna med framtidens reaktorer. I debatten om framtidens reaktorer brukar det ju ofta heta att de är så säkra att bara vi bygger fjärde generationens reaktorer så kan inga problem uppstå och vi kommer ha en nästintill oändlig källa till att generera el. Enligt Wallenius kräver dock framtida generationers reaktorer minst lika mycket omsorg, om inte mer än dagens reaktorer:

/.../ Bränslet sväller upp som jäsande bröd. Det gör att kapslarna efter en tid måste öppnas innan de exploderar av trycket. Därefter måste bränslet upparbetas. En bridreaktor kräver alltså ständig hantering av starkt radioaktiva ämnen med alla faror det innebär – inte minst gäller det att förhindra att kritisk massa uppstår någonstans i upparbetningsprocessen så att en kedjereaktion startar.

Han hävdar dock att dessa problem går att lösa, men att de inte gjorts än i industriell skala:

[Det har funnits en fungerande bridreaktor]. Den franska natriumkylda Phénix. Men när man sedan försökte skala upp den till kommersiell storlek, Super-Phénix i Grenoble, fungerade ingenting längre. Man fick natriumläckor och var till slut tvungen att stänga reaktorn.

En annan kommentar som brukar dyka upp i debatten om framtidens kärnkraft är hur fantastiskt bra de framtida toriumreaktorerna är. Kärnkraftsförespråkare brukar framhäva att även de reaktorerna är världsbäst och att det finns hur mycket torium som helst att utnyttja. Även här har Wallenius en intressant kommentar:

Jag har varit i Indien och tittat på toriumreaktorer. De är absolut inget jag vill rekommendera.

För att toppa hela intervjun anser Wallenius att det skulle bli sjukt dyrt att satsa på fjärde generationens reaktorer:

Problemet är att de också skulle bli oerhört dyra.

Så, då kan vi konstatera att även vissa förespråkare för fjärde generationens reaktorer medger att det finns problem med deras säkerhet och att de kommer bli oerhört dyra. Som vi har visat tidigare vid flera tillfällen är satsningen på olika energislag en fråga om en rad alternativkostnader som måste tas. Ifall man satsar oerhört mycket pengar på att uveckla nya typer av kärnkraftsreaktorer så är det oerhört mycket pengar som inte går att satsa på utvecklingen av mer effektiva solceller, mer effektiva vindkraftverk, mer effektiva vågkraftverk osv.

Som vi har sett av det tyska beslutet att avveckla kärnkraften så har det beslutet sporrat industrin till att lägga om fokus till förnybar energi och i vissa fall helt lägga ner kärnkraftssatsningar. Det har också på ett tydligt sätt mobiliserat satsningarna på förnybart på ett tydligt och klart sätt.

Det tyska beslutet av avveckla kärnkraften skapade en tydlighet i den tyska energipolitiken, till skillnad från den svenska energiöverenskommelsen där inte ens regeringen vet ifall det betyder att vi ska satsa mer på kärnkraft (enligt Folkpartiet) eller avveckla den (enligt Centerpartiet). I en sådan miljö är det svårt för alla energislag att lyckas då ingen vet åt vilket håll politiken pekar.

Janne Wallenius har gett oss svaret på ett enkelt sätt. Det är oerhört dyrt och komplicerat att satsa på fjärde generationens kärnkraft. Därför bör vi satsa dessa pengar på förnybar energi istället.

Publicerad den 18 januari, 2012 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Icke förnybart, Kärnkraft, Miljöpolitik, samt under etikett(er), , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar