X

Vindkraftsdebatten – Om sanningar, osanningar och rätten att tycka att något är fult

Det finns ganska få legitima argument för varför vi inte borde använda oss av vindkraft. Ett populärt argument verkar vara behovet av reglerkraft, ofta tillspetsat med den dramatiska frågan "ska vi verkligen tvinga oss att bygga vattenkraftverk i våra sista orörda norrlandsälvar?". Andra populära argument är att "vidundren sänder ut hälsofarliga infraljud", att "propellrar bankar örnar, hökar och glador till köttfärs" och att "vingar som lossnar kan utgöra en livsfara för den intet ont anande stackaren som är ute och cyklar på fel plats vid fel tillfälle". Samtliga dessa "argument" (och en hel del andra) har tillbakavisats ett flertal gånger av Andreas, Henric och undertecknad här på Ekologistas, men även av många andra (Göran Sidén och Eric Birksten i Hallandsposten, för att nämna några).

Med lite distans till vårt arbete med att reda ut felaktigheterna i diverse debattartiklar måste vi tyvärr konstatera att våra försök att hjälpa "motdebattörerna" att bättre förstå verkligheten har gett minst sagt begränsade resultat. Samma personer återanvänder samma argument gång på gång i nya insändare. Detta har stundtals varit väldigt frustrerande och jag har funderat en hel del på varför vissa personer tenderar att omedelbart avvisa våra motargument. Den enda rimliga slutsatsen verkar vara att berörda debattörer är relativt ointresserade av att lära sig mer och bättre förstå verkligheten, när verkligheten visar sig vara annorlunda än vad de skulle önska.

Jag kan på komma på ett riktigt starkt legitimt argument emot vindkraft. Vad som gör argumentet extra spännande är att det förmodligen är centralt för (nu sticker jag ut hakan lite grann) i princip allt vindkraftsmotstånd i Sverige. Vad som gör argumentet än mer intressant är att det används allt mer sällan. Detta, vad jag kallar huvudargumentet emot vindkraft, sammanfattas ganska bra i lobbyorganisationen Svenskt Landskapsskydds beskrivning av sig själva.

FSL är en riksorganisation som har till huvuduppgift att värna Sveriges vackra natur och kulturlandskap från storskapliga exploateringar, vilka förvandlar det till ett industrilandskap med dålig livsmiljö för de människor som berörs. Utbyggnaden av vindkraften har blivit det område som har kommit att bli helt dominerande för FSL. FSL är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för den befolkning och de natur- och kulturbygder som hotas.

Huvudargumentet emot vindkraft, som jag har förstått det, är att vindkraftverk är fula och stör landskapsbilden. Även om jag tycker att vindkraftverk (i de flesta fall) är vackra exempel på hur människan har lärt sig omvandla naturens energi till hållbar elektricitet, så har jag full förståelse för att alla inte tycker så. Det är var och ens rättighet att tycka att något är vackert eller fult, tillika att offentligt tala om det.

Det finns alltså ett legitimt argument för varför vindkraft är dåligt. Det är till och med ett ganska bra argument eftersom det är svårt att argumentera emot det. Man kan ju inte direkt säga "Nej, det tycker du inte alls".

Varför envisas då så många vindkraftsmotståndare med att gång efter annan använda sig av falska argument som tillbakavisats otaliga gånger? Jag tror att svaret är ganska enkelt:

- "Jag vill inte ha vindkraft i min kommun för jag tycker att de är fula och stör landskapsbilden!"

- "Så du tycker att dina barn och barnbarn ska få ta konsekvenserna för att vår egoistiska generation vill ha en horisont som ser ut som den alltid har gjort?"

Det är lätt att personen bakom det första argumentet, trots att det är fullt legitimt och definitivt bör tas på allvar, anses vara egoistisk och oansvarig av personer med en uppfattning som ligger närmare den efterföljande servereturen. Att använda sig av det argumentet kommer alltså med en risk att framstå som en dålig människa. Det är självklart något som man i vilken diskussion som helst vill undvika och därför är det ett argument som åtminstone jag skulle undvika om jag hade varit av den uppfattningen. Det fungerade förmodligen bättre för ett tag sedan, men allt eftersom fler personer i samhället blir medvetna om att ens barn och barnbarn kommer att få brottas med många problem som de inte själva har gett upphov till, så blir det mindre "korrekt" att sätta sina egna estetiska preferenser framför en dellösning till ett dylikt problem. Det är förmodligen förklaringen till att huvudargumentet används alltmer sällan. Det enda vettiga sättet att uppnå sitt syfte (i.e. att minimera vindkraftens utbredning) är alltså att hitta argument som är opersonliga och som i bästa fall även visar att vindkraften inte löser ovan nämnda problem utan till och med kan vara kontraproduktivt.

Det är en smart taktik - helt rätt. Problemet i det här fallet är att det är ganska svårt att hitta dylika argument. I takt med att argumenten tillbakavisas måste man antingen komma på fler argument (vilket har gjorts med stundtals imponerande uppfinningsrikedom) eller (vilket är en populär och effektiv metod) upprepa och sprida argumenten till den grad att de blir sanningar i allmänhetens ögon.

Det är nu det blir en smula obehagligt.

Det bör nämnas att den stora massan inte har möjlighet att identifiera falska argument (vilket är en av anledningarna till att vi startade Ekologistas), och bör därför inte lastas alltför mycket för att de inte genomskådar falska argument, förutsatt så klart att ingen har förklarat för dem varför argumenten är falska. Vad som är obehagligt är när personer som är väl medvetna om argumentens sanningshalt ändå fortsätter att sprida desinformation till allmänheten. Det finns till och med exempel på hur vetenskapsmän (inom irrelevanta områden, men likväl) tar sig tid att genomföra medvetet undermåliga analyser som genererar falska argument (ett inlägg om detta kommer inom kort). Dessa personer borde allvarligt överväga hur viktigt det egentligen är för deras personliga välbefinnande att horisonten förblir oförändrad.

Hur löser vi då detta? Det verkar svårt att systematiskt tillbakavisa falska argument - det verkar som sagt ge ganska dåliga resultat. Istället kanske vi borde tumma lite på den allsmäktiga politiska korrektheten och helt enkelt acceptera att många personer inte tycker att vindkraftverk är vackra inslag i landskapsbilden, och sedermera respektera deras åsikt? I så fall skulle opinionen emot vindkraft bli betydligt mer legitim och därmed behöva tas på större allvar. Dessutom skulle mindre desinformation spridas till allmänheten, vilket skulle ge fler människor möjlighet att rannsaka sig själva och fatta ett välgrundat beslut om huruvida man kan stå ut med att se vindkraftverk i sin närhet för att få in mer hållbar energi i vårt energisystem.

-

Det är var och ens rättighet att tycka att vindkraft är fult och jag har full respekt för de som tycker så. Måhända håller jag inte med, men jag kan inte säga att de har fel.

Att tycka att det är fult så till den milda grad att man inte kan tänka sig att ha ett vindkraftverk inom synhåll tycker jag är ganska trångsynt, men jag respekterar det likväl.

Vad jag däremot inte har någon som helst respekt för är den medvetna spridningen av desinformation till allmänheten, som de mest hårdföra vindkraftsmotståndarna praktiserar. Om människor kan få ge uttryck för sina verkliga åsikter utan att omedelbart dömas ut som egoistiska och oansvariga, så kanske desinformationsspridningen blir överflödig.

Vi kanske ska prova det.

Publicerad den 30 augusti, 2011 av Oskar Englund under kategori(er) Blogg, Energisystem, Krönika, Mest lästa, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar