X

Vilket ansvar har Sverige att minska sina utsläpp av CO2?

Igår såg jag ett nyhetsinslag om en nyöppnad vindkraftspark i Ockelbo kommun. I inslaget intervjuades en man som på grund av en pågående byggnation av en ny vindkraftspark sålt sitt hus (eller fritidshus, det framgick inte riktigt) till exploatörerna. Jag ska inte gå in på just den aspekten mer än att säga att all form av exploatering, må det vara utbyggnad av vägar, gruvor, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft m.m. någonstans kommer påverka personliga intressen. Det jag tänkte diskutera idag är en kommentar som denna man uttryckte. Han tyckte nämligen att vi satsade alldeles för mycket på vindkraft i Sverige och att

vi står ju bara för 0,1 promille av utsläppen av koldioxid i världen.

Detta synsätt är väldigt vanligt för antivindkraftslobbyn och det är siffror som de tycker ska rättfärdiga att vi i Sverige inte bör satsa på vindkraft. Därför tycker jag att det är dags för ett klargörande i frågan.

Sveriges utsläpp av CO2 i ett globalt perspektiv

De senaste siffrorna från Världsbanken visar utsläppen av CO2 fram till och med 2009, då Sverige släppte ut 43,7 miljoner ton CO2. I dessa siffror är dock inte alla utsläpp inom Sverige inräknade. Dessutom är utsläpp förknippade till produktionen av de varor vi importerar är inte heller med i dessa siffror. Men, för att göra jämförelsen rättvisa så bortser vi från detta i beräkningen. År 2009 var de globala utsläppen av CO2 32 miljarder ton. Detta innebär att vi i Sverige stod för 0,14 % av de globala utsläppen (alltså 1,4 promille).

Dessa 0,14 % behöver jämföras med något för att vi ska förstå ifall siffrorna har någon betydelse. Då kan en jämförelse mellan Sveriges och jordens befolkning komma väl till pass. År 2009 hade jorden en befolkning på 6,82 miljarder och Sverige en befolkning på 9,3 miljoner. Det betyder att Sverige hade 0,14 % av jordens befolkning. Vilket sammanträffande kan man ju tänka då! År 2009 stod Sverige för 0,14 % av jordens utsläpp av CO2 samtidigt som vi hade 0,14 % av jordens befolkning. Slutsats enligt bland andra antivindkraftslobbyn: Då behöver vi inte sänka våra utsläpp eftersom vi står för vår del. Eller?

Nej, så enkelt är det ju inte. För att vi inte ska råka ut för förödande klimatförändringar inom de närmsta 100 åren måste vi sänka våra utsläpp av CO2 med 90 % till och med år 2050. Det betyder att vi inte kan sitta stilla i båten och vara nöjda. Dessutom har vi en lång historia med utsläpp där vi har utnyttjat en relativt större del av jordens utsläpp än idag vilket har bidragit till vårt lands ekonomi över lång tid. Då är det inte mer än rätt att vi går före och minskar våra utsläpp ännu mer. Vi har alltså både ett behov av att fortsätta minska våra utsläpp, samtidigt som vi har ett moraliskt ansvar att svara för våra tidigare utsläpp.

I figuren ovan ser det ju ut som att Sverige har minskat sina utsläpp riktigt ordentligt sedan 60-talet. Så är inte fallet riktigt, utan det är vår del av de globala utsläppen som har minskat eftersom de globala utsläppen ökat så mycket. Våra utsläpp har bara minskat marginellt sedan tidigt 60-tal.

Sveriges energianvändning i ett globalt perspektiv

Nu är ju lyckligtvis inte Sverige en helt isolerad ö, utan vårt energisystem är sammankopplat med resten av världen, bland annat genom att vårt elnät i allt högre grad integreras med våra europeiska grannars. Därför är det viktigt att inte bara se till utsläppen av koldioxid, utan även se till bland annat energianvändningen.

Vi står idag för omkring 0,4 % av den globala energianvändningen, medan vi som sagt bara har 0,14 % av jordens befolkning. Det betyder att vi har nästan 3 gånger så hög energianvändning jämfört med vad vi borde ha, relativt vår befolkningsmängd, ur ett rättviseperspektiv. Även i figuren ovan ser det ut som att Sverige har minskat energianvändningen, men det är bara på grund av att den globala energianvändningen har gått upp så mycket.

Som vi kan se ovan har energianvändningen i Sverige ökat konstant sedan 70-talet, om än marginellt. Även detta är ohållbart i ett längre perspektiv, då vi måste minska vår energianvändning genom t.ex. energieffektivisering och mindre (eller smartare) konsumtion.

Det man kan fråga sig är om Sverige ska tillåtas "komma undan" med sin höga energianvändning, bara för att vi haft möjligheten att exploatera våra älvar för att producera vattenkraft och valt att bygga ut kärnkraften. Utan dessa energikällor, som för övrigt båda har stor miljö- och samhällspåverkan om än låg klimatpåverkan, hade våra koldioxidutsläpp varit betydligt högre än i dagsläget.

Det är alltså inte så enkelt som antivindkraftslobbyn (och andra bakåtsträvare) vill göra gällande genom att bara se på vår del av (de redan alldeles för höga) utsläppen. Sveriges utsläpp står visserligen i någorlunda relation till vår andel av jordens befolkning, men även de påverkar jordens klimat och driver oss allt närmre ett katastrofalt klimatscenario. Vår energianvändning är hela 3 gånger högre än det globala per capita-genomsnittet. Och vårt historiska arv, där våra tidigare utsläpp lagt grunden till vårt välstånd men samtidigt bidragit till det stundande klimathotet, gör att vi bör ta ett betydligt större ansvar än världens utvecklingsländer.

Det välstånd som våra tidigare utsläpp och vår energianvändning har lagt grund till, gör att vi har ett ansvar att ligga i framkant när det gäller klimatfrågor. Vi har råd att utveckla nya tekniker som "fattigare" länder senare kan använda. Men då måste vi även implementera dessa tekniker och förändra vårt sätt att leva även på hemmaplan. Det går inte att skjuta över ansvaret på andra länder.

Så i det perspektivet är det mycket viktigt att vi bygger ut vindkraften i Sverige tillsammans med andra förnybara källor, då dessa bidrar till att minska beroendet av energislag med högre utsläpp i våra grannländer. Vi har ett stort globalt och moraliskt ansvar att minska både utsläpp och energianvändning på hemmaplan och det är dags att vi tar tag i det nu!

(Så bra jobbat Ockelbo kommun!)

Publicerad den 21 maj, 2013 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Energisystem, Förnybart, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar