X

Timbro sprider osanningar om vindkraft i ny ”rapport”

I samarbete med Supermiljöbloggen kan Ekologistas idag ge er en förhandsgranskning på en rapport som Timbro släpper idag. Timbro har döpt sin rapport till “Svensk vindkraft - 215 miljarder senare”. Enligt Timbro har “statsvetaren och opinionsanalytikern” Per Nilsson

kartlagt den ekonomiska och klimatmässiga konsekvensen av en vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Vi skulle istället vilja hävda att Per Nilsson

konsekvent har förvanskat information och dragit medvetet felaktiga slutsatser i syfte att svartmåla vindkraften som en ineffektiv och dyr energikälla

Redan på omslagssidan indikeras det vilken typ av "rapport" man har framför sig. Den aggressiva titeln kombineras med citatet:

Wind is not a bad technology. It’s just a lot more limited than people thought in the past

Dessvärre är omslagssidan tämligen representativ; "rapporten" genomsyras av en påtagligt vindkraftsskeptisk ton. Det är tydligt att slutsatserna var dragna innan arbetet påbörjades och att information aktivt har valts ut för att passa "rapportens" syfte. Per Nilsson har alltså utgått från en (förmodligen beställd) hypotes, som han inte har försökt utmana. Det framgår med stor tydlighet att han inte har gjort någon som helst ansats att angripa problemet på ett vetenskapligt sätt. Signifikativt för detta är avsaknaden av referenser till refereegranskade artiklar. Merparten av referenserna hänvisar istället till tidningsartiklar och insändare från skribenter som delar Nilssons fastlagda uppfattning om vindkraft. Nilsson refererar även stundtals till rapporter av olika slag, s.k. grå litteratur, vilket är mer acceptabelt. Vår granskning visar dock att Nilsson i flera fall medvetet har förvanskat information i dylika rapporter i syfte att kunna dra slutsatser som passar "rapportens" syfte. Detta är allvarligt.

Det bör tydligt markeras att Nilssons bakgrund som statsvetare/opinionsanalytiker är direkt opassande för ett sådant här arbete. Det krävs en naturvetenskaplig bakgrund med bred teknisk kompetens för att ensam ge sig på att undersöka en så komplex fråga. Resultatet av hans bristfälliga kompetens är att han drar omedvetet felaktiga slutsatser parallellt med sina medvetet felaktiga slutsatser, vilket stundtals ger "rapporten" en närmast komisk prägel.

Det är anmärkningsvärt att Timbro anlitar en person med Nilssons bakgrund för en sådan här uppgift. De borde vara medvetna om att ”rapporten” därmed inte kan få någon som helst trovärdighet bland sakkunniga. En inte alltför vågad gissning är att sakkunniga inte är den primära målgruppen, utan snarare medborgare som inte är insatta i ämnet och därmed kan påverkas. Möjligtvis var syftet att påverka opinionen till vindkraftens nackdel och därmed är en opinionsanalytiker kanske inte ett helt ologiskt val.

Utöver att finansiera och publicera den här "rapporten", så bjuder Timbro in till ett "Evenemang" idag (torsdag 27/10), där rapporten ska diskuteras av Cecilie Tenfjord-Toftby, talesperson för energifrågor inom Moderaterna och Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Vi anser det vara direkt oförskämt att bjuda in två politiker, som rimligtvis inte har svårt att fylla sina kalendrar, för en diskussion kring en rapport som aldrig borde få se dagens ljus.

Det kanske inte är rimligt att lasta Per Nilsson alltför mycket för ”rapportens” påtagligt undermåliga kvalitet, då han inte besitter den nödvändiga kompetensen för att kunna utforska det här ämnet. Det kanske är rimligare att lasta Timbro, då det är de som har anlitat Nilsson för uppdraget, och förmodligen med tydliga instruktioner om vilka slutsatser som ska dras. Timbro säger sig verka för "fria marknader, personlig frihet och öppna samhällen". Vi ställer oss frågande till på vilket sätt den här "rapporten" främjar det.

Det är dock definitivt rimligt att lasta Per Nilsson för rapporterna han medvetet har förvanskat, datan han medvetet har feltolkat och de felaktiga slutsatserna han medvetet har dragit.

Vi hoppas innerligt att Per Nilssons vindkraftskarriär tar slut i och med detta och att han återgår till opinionsundersökningar och modebloggande.

---

Vår mer detaljerade granskning av "rapporten" finner ni här.

---

I Ny Teknik skrivs det även om Timbro och Per Nilssons "rapport". Lise Nilsson konstaterar att "Mer vindkraft ger lägre elpris", medan Lars Anders Karlberg tycker att "Timbro svär i miljökyrkan".

Det finns även mer information att hämta hos Svensk Vindenergi. Svensk Vindenergi ger sig också in i debatten med ett svar på Timbros "rapport".

---

Uppdatering 2011-10-28: Miljöaktuellt kommenterar Timbros "rapport"

Publicerad den 27 oktober, 2011 av Redaktionen under kategori(er) Blogg, Förnybart, Mest lästa, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar