X

Svar på tal

Fick en kritisk kommentar på det förra inlägget som var så innehållsrik så det förtjänar att få svar i ett eget inlägg. Det är alltid roligt att få respons på det man skriver så jag tackar och bockar! Hoppas att personen som kommenterade kan lära sig något från mina svar så att den minst sagt beska attityden mot "miljövänner" kan omprövas något.

Kommentar:

Vindkraftverken levererar 20% av installerad effekt, men inte då energin verkligen behövs. När det är under -10 står de helt stilla, vilket var och en som passerar dem på vägen hem kan konstatera.

Det är sant att kapacitetsfaktorn för landbaserad vindkraft ligger på runt 20% (med några roliga undantag - Aapua 7 t.ex. som har det svenska rekordet på 36.8%). Vindkraft till havs ligger typiskt uppemot 35-40%. Till skillnad från kärnkraft- och kolkraftverk, som man själv matar med bränsle, är vindkraft beroende av att det blåser och solkraft beroende av att solen skiner. Alla de alternativ vi har att välja mellan när vi ska försöka skapa ett hållbart energisystem har sina egenskaper som man måste acceptera. Att vindkraft har en kapacitetsfaktor på 20-40% är en sådan egenskap.

Att vindkraftverken står stilla när det är kallare än -10 stämmer inte. Det största problemet under vintern är isbildning, vilket det är störst risk för vid temperaturer från + 2 till - 15. Vid extremkyla så stängs vindkraftverken mycket riktigt ned automatiskt men det är först vid -20 eller -30 (varierar). Vid en jämn temperatur på -15 så ska nog de flesta vindkraftverken snurra obehindrat. Nu är jag ju (tyvärr) obotligt nyfiken på hur saker egentligen fungerar, så jag laddade ned den detaljerade månadsstatistiken från vindstat.nu och räknade lite grann, för att försöka reda ut hur mycket vindkraften påverkades av all kyla och snö förra vintern.

Ett urval av ca. 830 snurror genererade under juli och augusti 2009 i genomsnitt 111 GWh per månad. Samma snurror genererade under efterföljande december och januari i genomsnitt 125 GWh. Med andra ord genererades det ca. 13% mer elekticitet på vintermånaderna dec/jan än på sommarmånaderna aug/sept. Blev lite förvånad faktiskt eftersom jag  trodde att vindkraften fungerade något sämre på vintern, så det var ju glädjande att så inte var fallet.

Kommentar:

1000-tals 200 meter höga vindmöllor, med propellrar som bankar örnar, hökar och glador till köttfärs. Vidunder som sänder ut hälsofarliga ultraljud, som ständigt blinkar om natten och som emellanåt havererar med dunder och brak (säkerhetsavstånd 500 meter vilket antagligen inte är tillräckligt när propellerbitarna far som skjutna ur en kanon).

Vad gäller fåglarna som blir köttfärs så får inte vindkraftverk byggas i områden där det finns risk för att känsliga fågelarter kan ta skada. Jag har tyvärr inte lyckats hitta någon forskning på området men såhär skriver naturvårdsverket om saken:

"Forskning tyder hittills på att djurlivet påverkas i mycket begränsad omfattning av vindkraftverk. Fåglar kolliderar som regel inte med verken utan väjer undan i sina flyttvägar. Däremot finns indikationer på att fladdermöss oftare krockar med snurrorna.

Ute till havs tyder mycket på att fiskar inte påverkas av vindkraftens ljud och vibrationer. De havsbaserade verkens fundament fungerar dessutom som konstgjorda rev och har sannolikt positiv inverkan på det marina livet. En vindkraftspark till havs kan också bidra till att skapa en skyddszon för fisk och annat djurliv"

Några skadliga ultraljud behöver du nog inte oroa dig för, infraljud däremot påstås kunna vara en teoretisk hälsofara. Naturvårdsverket har undersökt saken och kommit fram till att det inte finns några studier som visar att lågfrekventa ljud från vindkraftverk skulle kunna påverka människor och djur på ett negativt sätt. Detta bekräftas av FOI som hävdar att infraljud från vindkraftverk inte kommer över den naturliga bakgrundsnivån på de avstånd som normalt krävs till bostadsbebyggelse.

Om du stör dig på att vindkraftverken blinkar så rekommenderas persienner...

Risken att bli träffad av en vinge på vift är nog i paritet med risken att bli träffad av en blixt.

Kommentar:

När vindmöllorna står stilla behövs reservkraft, dvs kolkraftverk. Ännu fler vägbyggen, ännu fler kraftledningar…Hur in i glödheta kan du som förmodligen betraktar dig som vän av miljön, propagera för vindkraft?

För det första så måste jag nog belysa tankevurpan - Om vindkraften inte skulle byggas alls så skulle ju den där "reservkraften" fortfarande behövas. Med andra ord så gör inte tillfälligt stillastående vindkraftverk att det behövs en större kapacitet av "dålig" el, utan tvärtemot så medför fungerande vindkraftverk  att mindre av den "dåliga" elen behöver användas. Har man tillräckligt många "bra" alternativ i energisystemet så behöver man till slut inte ens använda "dålig" el ens vid -35 grader när vindkraftverken står stilla...

När vindkraften är igång så genererar den elektricitet som vi får från naturen utan att vi behöver tillföra något "bränsle". Det är väl i teorin det absolut bästa sättet att generera elektricitet på? Eftersom vindkraft ger oss förnybar energi med en jämn produktion över året och eftersom den är relativt ofarlig för både människor och djur så tycker jag att det är helt okej att propagera för vindkraft - även för en miljövän som jag.

Men mycket riktigt så kan vi inte förlita oss enbart på vindkraft. Det behövs en blandning av olika teknologier för att vi ska kunna ha tillgång till tillräckligt mycket elektricitet vid alla tidpunkter på dygnet och på året. Vindkraften behöver kompletteras med något som kan matas med bränsle, som diskuterades tidigare. Kolkraft är mycket riktigt ett sådant  alternativ, dock ett helt makalöst dåligt sådant då själva syftet med förnybar energi är att vi ska kunna bli av med fossil energi. Så vad skulle vi kunna komplettera vindkraften med? Några exempel är kärnkraft (som jag inte är ett fan av) och bioenergi (som jag är ett fan av). Vattenkraft och solkraft kan också vara bra komplement.

Kommentar:

Att du är demokratifientlig fattar jag efter att ha läst din text ovan.

Jag är verkligen inte demokratifientlig. Jag brukar envist hävda att omställning till demokratier, stärkande av kvinnors rättigheter och tillgång till utbildning är förutsättningar för att lyckas bromsa befolkningsökningen och ställa om till hållbara energisystem inom en överskådlig framtid. Dock anser jag det inte vara en demokratisk rättighet att kommuner ska kunna lägga in sitt veto mot projekt som har bedömts vara viktiga för nationens energisystem. Speciellt om det inte sker på basis av vetenskap utan bara för att invånarna i kommunen inte tycker om utsikten. "Not on my backyard" är ett vanligt synsätt och tyvärr den drivande anledningen till att det inte byggs mer vindkraft.

Kommentar:

Det miljövänliga i vindkraften begriper jag inte alls.

Då hoppas jag att du begriper det nu!

Kommentar:

Våra kära miljövänner har redan sett till att världsmarknadspriset på livsmedel höjts till men för de som går hungriga, men till stor fördel för "miljö"bilisterna som får betalt för att hälla mat i tankarna. Göteborg-Stockholm = 200 kg majs.

Nu fungerar det iofs inte riktigt så som du skrivit, men "the food or fuel dilemma" har varit ordentligt på tapeten ett tag och biobränslen har stundtals hängts ut i media som något helt värdelöst. Detta tycker jag är väldigt olyckligt eftersom en hållbar produktion av biobränslen inte bara kan medföra minskade utsläpp av växthusgaser, utan även ett flertal intressanta positiva socio-ekonomiska effekter. Biobränsleprojekt i utvecklingsländer (som genomförs på ett bra sätt) kan hjälpa till att modernisera jordbruket, bygga upp nya institutioner, förbättra handelsrelationer, skapa ett inflöde av kapital och teknik i landet och, inte minst, påverka industrialiseringen i en icke-fossil riktning. Dessutom visar de flesta studier att bönder som byter till att odla "cash-crops" istället för en traditionell gröda faktiskt tjänar på det. Att kunna sälja sin produktion i utbyte mot pengar ger en möjlighet att köpa det man behöver. Detta medför i de flesta fall en bättre levnadsstandard jämfört med att leva på den mat som man själv odlar.

Kommentar:

Och sockerrörsodlingarna i Brasilien med tillhörande spritfabriker…miljövänligt?

Jadå, brasiliansk sockeretanol är jättebra. Betydligt bättre än veteetanol från Europa.

Kommentar:

Oljepalmerna på avverkad regnskogsmark i Indonesien?…

Verkligen inte - det är värdelöst. Men man ska passa sig väldigt noga för att skälla på biobränslen generellt sett utan man måste fokusera på de negativa aspekterna - t.ex. på att regnskog kan avverkas och torvmark dräneras för att göra plats för oljepalmsplantager som producerar biodiesel för den europeiska marknaden. Sedan en månad tillbaks får faktiskt inte EU:s medlemsländer tillgodoräkna sig biodiesel från palmolja om man inte kan visa att just den biodieseln som man importerar har producerats på ett sätt som innebär en tillräckligt hög växthusgasbesparing (och har man avverkat regnskog eller dränerat torv så är det helt enkelt inte det). För protokollets skull så är palmolja en kalasbra biobränsleråvara - bara den produceras på rätt sätt.

Kommentar:

Och kvicksilverlamporna, kanske 50 millioner sådana om året bara i vårt land…

Jag är heller inte helt överlycklig över att det är kvicksilver i lågenergilampor. Man måste dock fundera på vad alternativen skulle kunna vara. Den resulterande energibesparingen jämfört med att använda "vanliga" glödlampor innebär att vi slipper elda upp en jäkla massa kol. Eftersom kolkraft är den största orsaken till kvicksilverutsläpp inom EU så ersätter vi en del av det okontrollerbara öppna kvicksilverflödet med ett hyfsat kontrollerbart och mer slutet (återvinningsbart) flöde. Dock hade jag väldigt gärna sett en ny teknik utan tungmetaller.

LED-lampor (som är det andra alternativet)  vill inte gemene konsument betala för och dessutom skulle våra stackars små Indiumreserver ta slut rätt snabbt om LED blev standardteknik för belysning. Det är med andra ord viktigt att jobba vidare på nya lösningar som är så bra som möjligt för människor och miljö.

Miljövänner??

Japp - tvivlar du fortfarande?

Publicerad den 6 februari, 2011 av Oskar Englund under kategori(er) Bioenergi, Blogg, Förnybart, Svar på tal, Vindkraft, samt under etikett(er).

Visa modereringspolicynLämna ett svar