X

Svar på tal, Einar Fjellman

Eftersom vår kommentarsfunktion verkar ligga nere för tillfället, så lägger jag ut det här svaret till Einar Fjellman som ett inlägg istället.

För att ge er lite bakgrund, så handlar det alltså om en diskussion som dök upp efter Andreas inlägg om Antivindkraftslobbyns låga taktik. I sin kommentar skriver Fjellman

Varken Birksten eller Lassesson verkar ha läst eller förstått Svenska Kraftnäts rapport 2008 om behovet av reglerkaft.

Jag antar att det är den här rapporten som Fjellman syftade på. Eftersom det är mer än tre år sedan rapporten kom ut så behövde jag faktiskt kolla igenom den för att minnas lite bättre.

Fjellman fortsätter

I rapporten konstateras mycket klart att det reglerbehov som inte kan uppfyllas med vatttenkraften måste antingen ske i andra produktionskällor eller på förbrukningssidan. Det ökade reglerbehovet uppskattas till ca 5000 MW vid en utbyggnad av vindkraften till planerade 30 TWh per år. Det betyder att det måste finnas en effektresurs på ca 5000 MW utöver de resurser som vattenkraften idag erbjuder. Frågan är hur denna effektresurs skall tillgodoses, och på den frågan har rapporten inget slutgiltigt svar.

Det här kan jag inte riktigt hålla med om, ganska långt ifrån faktiskt. Einar har faktiskt rätt i att 30 TWh vindkraft per år kommer kräva ca 5000 MW (eller rättare sagt 4300-5300 MW) i utökat reglerbehov. Av detta så är endast 600-700 MW som behöver finnas som momentan (snabb) reglerkapacitet. Resten är av långsammare karaktär och behöver alltså inte placeras i frekvensreglerande vattenkraftstationer.

Däremot kan jag inte påstå att Einars slutsatser, om var reglerkapaciteten ska komma ifrån, är lika korrekta. Om man läser t.ex. s. 24 "Utveckling av nya resurser" så får man en ganska bra uppfattning om hur detta reglerbehov kan fyllas. Till att börja med så handlar det inte om ett "reglerbehov som inte kan uppfyllas med vatttenkraften" utan det handlar om en reglerkapacitet som inte används idag, vilket mycket väl kan komma från vattenkraften. Det handlar heller inte om "en effektresurs på ca 5000 MW utöver de resurser som vattenkraften idag erbjuder", utan snarare om att den produktion och förbrukning som vi har idag måste förändras så att den kan vara en del av reglersystemet.

Så som jag tolkar rapporten så är det framför allt tre saker som behövs.

  1. Större reglerförmåga bland gamla och nya kraftstationer - dvs vattenkraften kommer att användas som reglerkraft istället för baskraft. Idag används vattenkraften huvudsakligen som baskraft. Detta innebär inte någon utbyggnad av svensk vattenkraft, endast ombyggnad.
  2. Större reglerförmåga bland elförbrukarna - vilket kan uppnås med bl.a. timdebitering. En övergång till mer el- och hybridfordon kan medföra en stor reglerförmåga om laddstationerna anpassas till att huvudsakligen ladda batterierna då elen är som billigast.
  3. Stabilare kraftnät med större överföringskapacitet. I det nuvarande kraftnätet så finns det en del flaskhalsar som begränsar reglerförmågan mellan norr och söder, s.k. "snitt". Dessa behöver byggas ut. Dessutom behövs det nya utlandsförbindelser. Det kan också underlätta om vindkraften placeras runt om i hela landet, inte endast uppe i norr.

Sen föreslås det en hel del andra åtgärder också. T.ex. kan elen säljas (och köpas) närmare leveranstimmen, vilket gör det lättare att förutspå vindförhållande och andra saker som kan störa prognoserna.

I det stora hela så tycker jag att det här är en intressant rapport, väl värd att läsa, som tar upp många av de svårigheter vi kommer att möta då vi bygger ut vindkraften i Sverige, men den tar också upp många eventuella lösningar på samma problem. En utbyggnad av vattenkraften står inte med som någon av dessa eventuella lösningar.

Publicerad den 10 augusti, 2011 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Förnybart, Svar på tal, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar