X

Lektor i elkraftsteknik: Med vindkraft får vi tryggare elförsörjning

De senaste dagarna har det varit mycket vindkraftsdebatt här på Ekologistas. Det har det även varit i Hallandsposten, där åsikterna mot vindkraft har haft ett litet övertag. Tills idag.

I dagens Hallandsposten skriver Göran Sidén, universitetslektor i elkraftsteknik vid Högskolan i Halmstad, att

Du undrar hur vi ska få el när vi har vindkraftverk och vinden är låg. Frågan bör utvidgas till hur vi ska få el från vattenkraften, när vatten saknas. Variationen de senast åren har varit mellan 52 och 78 TWh. Eller från kärnkraften, när verk är ur drift på grund av fel eller service. Variation de senaste åren, mellan 50 och 73 TWh.

Inlägget var ett svar på en insändare från Kurt Fido Johansson, som tyvärr har försvunnit från Hallandspostens hemsida. Det jag kommer ihåg av insändaren var att den bara var några rader vilka i stort sett bestod av "vad gör vi när det inte blåser?", vilket ju är antivindkraftslobbyns vanligaste argument. (Kurt Fido lyckades med antivindkraftslobbyns vanligaste teknik, upprepa ditt budskap fastän du blivit motbevisad, genom att skicka in ytterligare en insändare några dagar efter med samma innehåll.)

Göran Sidén fortsätter med

Faktum är att ingen elproduktion kan garantera full effekt hela tiden. Men lösningen är enkel: De kompletterar varandra. En fördel med vindkraft är att den ger mest på vintern när behovet är störst. Och den är ett bra komplement till vattenkraften. På vintern när det är kallt är tillrinningen till vattenkraftens magasin dålig. Om vindkraften producerar bra, kan vatten i magasinen sparas och användas när behoven är störst.

Förutom vattenkraften som effektreserv nämner Göran andra former av reservkraft

Dessutom har Svenska Kraftnät köpt upp en effektreserv från den elintensiva industrin. De får ett lägre elpris mot att de är beredda att sänka sin användning om det uppstår brist på elenergi. Denna reserv har, så vitt jag vet, aldrig behövt tas i bruk.

Och apropå tillförlitlighet och elförsörjning

Varje nytt kraftverk, inklusive vindkraftverk som kopplas in till elnätet, minskar risken att vi får brist på el, försörjningen blir tryggare.

Samt

Alla energikällor har en negativ miljöpåverkan. Därför är det bäst om vi använder mindre energi och är energieffektiva. Men vindkraften är den energikälla som, enligt de undersökningar som gjort inom EU, har minst negativ miljöpåverkan. Det hindrar inte att den på vissa platser kan ge oacceptabla störningar. Men Sverige är stort och det finns bra möjligheter att, till havs och på land, bygga så mycket vindkraft vi behöver.

Alla dessa argument har vi på Ekologistas tagit upp de senaste dagarna. Henric skrev om vikten av att sprida ut vindkraften över hela landet och jag skrev om att vattenkraften klarar av att balansera elförsörjningen, även om vi bygger ut vindkraften till 30 TWh el.

Så återigen går det att visa att utbyggnaden av vindkraften är inte bara möjlig, utan även önskvärd utifrån ekonomiska, samhälleliga, samt mijömässiga perspektiv.

---

Ett tips till antivindkraftslobbyn (Svenskt Landskapsskydd m.fl): Vi vet att ni inte vill ha vindkraften i närheten av era hus och att ni tycker att vindkraften inte passar in i landskapet. Fokusera då enbart på de argumenten och försök inte hitta på skäl som inte är giltiga. Ifall ni bara pratar om att ni inte vill ha vindkraften nära er enbart beroende på att ni inte vill ha den nära er (och inte vill se den), så kanske det skulle gå att lyssna mer på era argument. Som det är nu skjuter ni bara er själva i foten när ni drar upp argument som ni har fått motbevisat gång efter annan sedan långt tillbaka.

Publicerad den 16 augusti, 2011 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Förnybart, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar