X

Kommentarer på Timbros slutreplik

Några korta kommentar om Per Nilsson och Lydiah Wålstens slutreplik i SvD (se även deras debattartikel och vår replik):

Självklart är det viktigt att kunna prata om vindkraften. En förutsättning för att en en sådan diskussion ska kunna bli konstruktiv är dock att den har sin grund i vetenskapen. Att sprida rapporter som "Svensk vindkraft - 215 miljarder senare", innehållandes falsk information och ogrundade slutsatser, är med andra ord kontraproduktivt för att en god diskussion ska kunna föras.

Vi håller dessutom med om att man måste kunna diskutera kostnaden för vindkraftsutbyggnaden. Om man ska uppskatta kostnaden på ett trovärdigt sätt är det dock inte, enligt samma princip som ovan, lämpligt att till 2/3 basera den på kontroversiella utspel i debattartiklar. Om man dessutom har för avsikt att skylta med resultatet i sin rapporttitel bör man tillämpa noggrann käll- och metodkritik innan.

Vi håller däremot inte med om att Sveriges nuvarande energimix skulle göra en vindkraftsutbyggnad olämplig. En förutsättning för att framtida förnybara energisystem ska kunna fungera stabilt är att de nationella näten kopplas samman bättre, så att de kan hjälpa varandra att regleras - vi kan med andra ord inte enbart fokusera på hur det ser ut inom Sveriges gränser. Dessutom kommer vindkraften med stor sannolikhet att vara en nödvändig komponent i framtidens förnybara energisystem. En vindkraftsutbyggnad är alltså en del i att framtidssäkra vår elproduktion. Det skulle ju onekligen vara försmädligt om vi bara har vattenkraft att falla tillbaks på om vi blir tvungna att ta kärnkraften ur bruk - då skulle vi nog drömma våta drömmar om dagens elräkningar.

Avslutningsvis är kostnadsjämförelsen mellan energiutbyggnad och infrastruktursatsningar för transport tämligen irrelevant. Ska man jämföra kostnaden för vindkraftsutbyggnad med något bör det vara med kostnaden för en likvärdig utbyggnad av ett annat energislag.

-

Se även Supermiljöbloggens kommentar.

Publicerad den 2 november, 2011 av Redaktionen under kategori(er) Blogg, Förnybart, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , , , .

Visa modereringspolicyn