X

Förnybar framtid på väg

Idag släppte Energimyndigheten "Rapport vindkraftsstatistik 2012". Bland annat presenterar de en figur som visar utbyggnaden av vindkraften fram till och med förra året.

I figuren ser vi tydligt hur vindkraften växer. Vi ser också att det på senare år har byggts vindkraftverk med högre installerad effekt, då kurvan för installerad effekt har gått om kurvan för antal verk. Skillnaden mellan dessa kurvor kommer fortsätta växa så länge det är större och större verk som installeras.

Förutsättningar för vindkraft

Energimyndigheten påpekar i sin rapport att

Vindkraften utgör en stor och relativt outnyttjad resurs i det svenska energisystemet.

En sak som Energimyndigheten inte visar i sin rapport är just vilken potential vindkraften faktiskt innebär. Därför gjorde jag en liten snabbanalys av utbyggnaden av vindkraften!

Under åren 2003-2012 har Sverige i medel producerat 145 TWh el per år (vilket är ungefär samma mängd el som vi konsumerar per år). Över tid kan vi räkna med att konsumtionen kommer minska pga ökad energieffektivisering. Produktionen bestod, i medel, av vattenkraft (65 TWh), kärnkraft (63 TWh) och kraftvärme (14 TWh). Vindkraften producerade i medel 2 TWh, men eftersom vindkraften växt stort under dessa år så är det bättre att jämföra med att vindkraften producerade 7 TWh förra året.

Förnybart energisystem

Vindkraften kan bidra till att ställa om det svenska energisystemet till ett 100 % förnybart system. För att göra en jämförelse med Tyskland som har bestämt sig för att avveckla kärnkraften till 2022, så kan vi se hur lång tid det skulle ta att ersätta en stor del av den svenska kärnkraften med vindkraft.

Vi antar att vindkraften behöver producera 55 TWh för att ersätta kärnkraften (vi kan även anta att andra förnybara källor, som tex solceller kommer växa stort inom de kommande åren, samt att vi kommer effektivisera bort en del av konsumtionen). Generellt sett följer introduktionen av nya tekniker S-kurvor och vindkraften befinner sig fortfarande i ett inledande stadium i den utvecklingen. Med det enkla antagandet att alla nya tekniker följer S-kurvor, så får vi följande utveckling:

Simuleringen ovan är baserad på den utveckling som vindkraften har haft upp till förra året. Det finns givetvis olika skäl som kommer påverka utvecklingen av vindkraften de närmaste åren, men det finns t.ex. projekt med havsbaserad vindkraft med 25 TWh vindkraft på gång runt Sveriges kuster, varav 8 TWh är helt tillståndsgivna. Vi kan alltså förvänta oss en utveckling av vindkraften som utan problem täcker det elbehov vi kommer ha i framtiden.

Vi ser alltså med denna relativt enkla simulering att vindkraften utan problem kommer kunna stå för en stor del av elproduktionen i Sverige redan inom 10-15 år. Som av en händelse är det inom denna tid som de första kärnkraftsreaktorerna kommer börja tas ur drift pga att de blir för gamla. Vi ser i figuren ovan att vi redan vet vad de kommer kunna ersättas med. Och då har vi inte ens räknat in den el som vi kommer få från solceller...

Publicerad den 29 april, 2013 av Andreas Hanning under kategori(er) Blogg, Energisystem, Förnybart, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar