X

Antivindkraftslobbyn fortsätter…

Vår “vän” Einar Fjellman visar om och om och om igen att det inte är helt lätt (för honom) att begripa det där med reglerkraft kopplat till vindkraften. Det senaste är i form av en insändare i Hallandsposten, där Einar fortsätter att påstå att Sverige kanske måste bygga ut de sista orörda Norrlandsälvarna för att tillgodose reglerbehovet från vindkraften. Detta gör han trots att han redan har fått förklarat för sig, ett flertal gånger, att så inte är fallet. Eric Birksten från Svensk Vindenergi svarade tidigare i Hallandsposten, Andreas framhävde det ytterligare här på Ekologistas och efter att Einar tagit ytterligare debatt i vårt kommentarsfält så gav jag honom svar på tal. Efter ytterligare kommentarer från Einar även på mitt inlägg så försökte Andreas återigen förklara att vattenkraften inte behöver byggas ut för att reglera vindkraften.

Trots detta så skriver Einar alltså sin insändare till Hallandsposten och säger samma sak igen. Precis just den taktik som Andreas pekade på i sitt inlägg Antivindkraftslobbyns låga taktik.

I sin insändare säger Einar

[Det är] inte alls orimligt att tänka sig en utbyggnad i någon av de kvarvarande orörda Norrlandsälvarna.

Redan 2009 föreslog branschorganisationen Svensk Energi utbyggnad av vattenkraften för att möta kommande reglerbehov.

Som sagt så har i alla fall Eric Birksten, Andreas och jag redan förklarat för Einar att vi inte behöver bygga ut vattenkraften, så det blir intressantare att se vad branschorganisationen Svensk Energi sade 2009. I sitt dokument ”vattenkraften behöver utvecklas!”, från 2009-05-26, så kan vi läsa följande

Vattenkraften behöver utvecklas!

men utvecklas är inte samma sak som byggas ut.

Svensk Energi poängterar

Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri. Potentialen för ny vattenkraft är stor i Sverige. Detta utan att behöva röra de fyra nationalälvarna.

Svensk Energi föreslår

En vattenkraftsutredning bör tillsättas av regeringen, med följande syften och inriktningar:

• De potentialer som finns för ökad produktions- och reglerförmåga i vattenkraft, exklusive nationalälvarna, analyseras utifrån dagens förutsättningar för att ge en realistisk bild av hur vattenkraften kan bidra och utvecklas.

Detta är det enda jag kan hitta från Svensk Energi som säger något om ökad produktion från vattenkraft. För mig är det klart och tydligt att Svensk Energi inte vill röra de fyra nationalälvarna, men det är tydligen inte lika uppenbart för Einar.

Vad jag även får fram av Svensk Energis dokument är att de anser att det finns potential för utbyggnad, vilket inte är samma som att vi borde göra det. De anser också att saken ska utredas innan något beslut tas.

Einar fortsätter i sin insändare

Frågan hur vi skall hantera vindkraftens reglerbehov måste besvaras av Svenska Kraftnät, som har ansvaret för att vår elförsörjning fungerar, vare sig det blåser eller inte.

Det här ser jag som något komiskt eftersom, som jag redan förklarat för Einar, så är det just det som Svenska Kraftnät har gjort i den rapport från 2008, som Einar själv hänvisade till i sin kommentar.

Då påpekade jag för Einar att

I det stora hela så tycker jag att det här är en intressant rapport, väl värd att läsa, som tar upp många av de svårigheter vi kommer att möta då vi bygger ut vindkraften i Sverige, men den tar också upp många eventuella lösningar på samma problem. En utbyggnad av vattenkraften står inte med som någon av dessa eventuella lösningar.

Jag försökte förklara att några av de lösningar som Svenska Kraftnät försökte lägga fram i den rapporten var

  1. Större reglerförmåga i kraftverken – vilket betyder bygg om eller anpassa, inte bygg ut.
  2. Större reglerförmåga hos elförbrukarna – genom bl.a. smartare elnät (vilket förklaras lite mer i ett annat inlägg)
  3. Stabilare kraftnät – vilket innebär att flaskhalsarna i stamnätet och utlandsförbindelserna kan behöva byggas ut.

Trots alla dessa förklaringar så envisas Einar ändå med att uppvisa samma insnöade tankesätt. Vem vet? Han kanske lyckas övertyga någon om att tro så som han vill. Min förhoppning är att ni andra ser antivindkraftslobbyn för vad de verkligen är, nämligen ett gäng som publicerar propaganda istället för att föra en dialog.

Jag skulle vilja ställa en fråga till er som läser det här. Vad är Einar? En vindkraftsskeptiker? En faktaförnekare? En gaggig gammal gubbe? Eller något annat? Hur definierar ni själva en ”skeptiker”? Lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Som avslut på det hela så kan ni själva se vad Svensk Energi har att säga om vindkraft. De har även filmklipp om vatten-, sol- och vågkraft.

 

 

Publicerad den 19 augusti, 2011 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Förnybart, Svar på tal, Vindkraft, samt under etikett(er), , , , , , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar